COM TREBALLAR LA COMUNICACIÓ INCLUSIVA I ACCESSIBLE A UNA ASSOCIACIÓ

Col·lecció: GUIES D’ASSESSORAMENT

Número: Número 17 - Març 2023

Autor/s: Torre Jussana

Data de publicació: Març 2023

Descripció:

En aquesta Guia d’Assessorament, us volem apropar a la comunicació inclusiva i accessible, lliure d’estereotips, que ens permetrà aprendre, interioritzar i implementar nous hàbits verbals i gràfics per expressar-nos de manera més igualitària i no excloent. També us oferim recursos per reduir les barreres d’accés a la informació i fer més accessibles els esdeveniments que organitzeu.

Disponibilitat: PDF

Skip to content