Política de privacitat en les xarxes socials

La pàgina web de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions sol·licita als usuaris dades de caràcter personal per tal de respondre adequadament als serveis que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

Les dades facilitades pels usuaris s’integren en els corresponents fitxers propietat de l’Ajuntament de Barcelona, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició en qualsevol moment, adreçant-se a Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions mitjançant l’adreça electrònica tjussana@bcn.cat

Skip to content