VOLUNTARIS/ES PER A PROJECTE D’INCLUSIÓ SOCIAL (SALUT MENTAL)

FUNDACIÓ VIA-GUASP

Correu de contacte jmanso@via-guasp.com

Fins el 30/11/2024

Des de la Fundació Via-Guasp emprenem la 2a edició del projecte “Clau de pas” que promou la inclusió de persones amb trastorn mental en entorns normalitzats, mitjançant activitats culturals i/o d’oci a la ciutat de Barcelona. Per seguir desenvolupant el projecte necessitem urgentment el suport de voluntaris/es, amb funcions de:

  • Impartir algun dels tallers que es duen a terme en el marc del projecte. Actualment, necessitem talleristes per: taller d’anglès, francès (inici setembre) i per a taller artístic (pintura, ceràmica, revista…). No obstant, també estem oberts a les propostes o interessos dels propis voluntaris/es, sempre i quan encaixin amb els dels destinataris del projecte.
  • Donar suport a la professional responsable, mitjançant: acompanyaments a usuaris en activitats grupals, acompanyament individualitzat de persones amb majors dificultats per accedir a l’oferta d’activitats, suport en les tasques d’organització… Totes les funcions desenvolupades es duran a terme amb l’ajuda de la professional i amb tota la informació o formació que la persona voluntària necessiti.

Ves al contingut