Voluntariat amb infància en projectes Save The Children

Save the Childen Catalunya

Fins el 30/09/2023

1. DESCRIPCIÓ:

Els projectes socioeducatius de Save the Children estan dirigits a nens i nenes de 0 a 18 anys en situació de risc d’exclusió social. Des de Save the Children creiem que l’educació és la millor eina per a trencar amb el cercle hereditari de la pobresa. Per això, els projectes pretenen incrementar les capacitats dels nens i nenes a través de processos d’educació formal i no formal.

El personal d’intervenció d’acció social, amb el suport d’equips de voluntaris i voluntàries, brinda un espai de suport educatiu adequat i de qualitat per als nens i nenes. Durant la sessions es treballen tècniques d’estudi, tasques, deures i educació en valors.

En l’àmbit de l’educació no formal, treballem perquè els nens en situació més vulnerable disposin d’espais segurs per al joc. A través de les activitats que organitzem aprenen a relacionar-se amb altres nens, estableixen relacions de no violència, adquireixen valors com el respecte, aprenen normes de convivència i hàbits de vida saludable i higiene.

Si tens ganes d’ajudar aquest nou curs, et pots inscriure en aquesta oferta i ens posarem en contacte amb les persones inscrites al setembre, per a convidar-vos a una sessió informativa perquè pugueu conèixer una mica millor l’organització i el voluntariat.

2. PERFIL:

Funcions del voluntariat:

Els voluntaris i/o voluntàries participen entre dues i sis hores per setmana en horari de tarda, el dia dependrà en funció de la seva disponibilitat i la naturalesa del projecte.

– Suport en els processos de reforç educatiu.
– Suport en les activitats socioeducatives.
– Suport a l’equip educatiu contractat en la planificació i preparació d’activitats.

Requisit i condicions:

– Tenir més de 16 anys.
– Estar compromès amb els drets de la infància.
– Acceptar i complir la política de protecció d’infància de Save the Children.
– Certificat negatiu de delictes sexuals.
– Tenir ganes i motivació.
-Compromís curs escolar.

Es prioritzarà aquells candidats amb coneixements en educació, oci i temps lliure, i gestió d’intervencions socials.
Es valorarà coneixement en altres idiomes: anglès, romanès, àrab; així com el coneixement de l’idioma autonòmic corresponent (català).
Assistència a una formació obligatòria sobre Política de Salvaguarda i Prevenció de Riscos.

Voluntariat no remunerat.

Al llarg del voluntariat s’oferirà de manera optativa un ampli ventall de formacions online en intervenció social amb infància.

Territoris disponibles:

– Barcelona ciutat (Can Peguera, Nou Barris, La Sagrera, Porta, Sant Martí o Trinitat Nova)
– Canovelles

Dedicació: Entre 1 i 4 tardes, a convenir.

Ves al contingut