Comptes anuals de l’entitat (comptabilitat)

Associació Sociocultural La Formiga

Correu de contacte gestio@laformiga.org

Fins el 31/05/2023

La Formiga és una entitat dedicada a l’acollida de persones migrades i refugiades, i actualment té problemes de finançament. Per fer l’entitat més sostenible, volem fer els comptes anuals (‘sumes i saldos’, ‘pèrdues i guanys’ i ‘balanç de situació’) de l’any 2022 sense haver de recòrrer a empreses externes. Però no som persones formades en comptabilitat i ens sorgeixen molts dubtes… ens vindria molt bé una persona experta en comptabilitat per poder preguntar els nostres dubtes i supervisar el procés d’elaboració dels comptes anuals.

Es necessita persona amb formació i experiència en comptabilitat, familiaritzada amb els documents dels comptes anuals (‘sumes i saldos’, ‘pèrdues i guanys’ i ‘balanç de situació’) que ens vulgui donar un cop de mà en l’elaboració dels comptes anuals del 2022.

Skip to content