UNA PLAÇA D’EDUCADOR SOCIAL

Centre de Joves i Adults - Fundació ACIS

Fins el 22/11/2022


SALARI: Sobre els 21.000€ bruts anuals.

TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • Intervenció directa amb alumnat adolescent i jove de la UEC i/o del PFI.
 • Tutories amb alumnat de la UEC.
 • Coordinacions amb famílies i agents externs.
 • Mediació en situacions de conflicte.
 • Disseny, planificació, execució i avaluació d’accions formatives.
 • Impartició d’accions formatives vinculades amb competències d’habilitats socials, transversals i de recerca de possibilitats acadèmiques i/o laborals.
 • Accions amb l’alumnat en recerca d’itineraris formatius i/o laborals.
 • Realització d’entrevistes a futur alumnat i a exalumnes.
 • Seguiment i orientació a exalumnat.
 • Gestió i seguiment de beques d’alumnes i exalumnes.
 • Organitzar i sistematitzar registres.
 • Coordinació amb els companys de l’equip i la direcció.

REQUISITS:

 • Disposar de titulació universitària en l’àmbit social (Educació social, psicologia, …).
 • Tenir afinitat amb la filosofia i missió de la Fundació ACIS.
 • Tenir un caràcter dinàmic i positiu, amb dots comunicatives i capacitat resolutiva.
 • Tenir experiència demostrable i interès de treballar amb joves.
 • Tenir capacitat organitzativa i autonomia personal.
 • Saber treballar en equip.
 • Tenir experiència en dinamització d’activitats formatives per a joves en situació de risc social.
 • Tenir coneixements en mediació social i gestió del conflicte, dinàmiques de grups, treball per competències, i sobre orientació acadèmica i laboral.
 • Domini oral i escrit del català i del castellà.

CONDICIONS

 • Jornada laboral de 32h a dins horari de dilluns a divendres.
 • Vacances de Nadal, Setmana Santa… segons el calendari acadèmic del Departament d’Educació.
 • Feina de setembre a mitjans de juliol.
 • Salari brut anual: sobre els 21.000€.
 • Lloc de treball: c/ Molist, 17 de Barcelona (districte Gràcia).
 • Incorporació immediata.

Podeu fer arribar el currículum i una carta de motivació a l’adreça direccio@acisjovesiadults.cat indicant a l’assumpte OFERTA EDUCADOR SOCIAL abans del 22/11/2022.

Ves al contingut