Un/a Tècnic/a d’Orientació Laboral per Terrassa

Next Diversitat Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 11/11/2022


SALARI:

A PROHABITATGE, volem incorporar un/a TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ LABORAL per al nostre Servei d’Orientació Laboral.

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem.

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes integrals ajustades a les diferents casuístiques.

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats. 

Descripció General del lloc de treball 

 • L’Orientador/a incorporat/da serà el/la professional encarregat/da d’acollir els/les usuaris en situació de desocupació i vulnerabilitat social i en risc d’exclusió que s’adrecen al servei d’orientació i inserció laboral de Probens amb una demanda de feina.
 • Una vegada realitzada l’acollida inicial a la persona usuària, l’Orientador/a laboral té entre les seves funcions, les de realitzar una avaluació de la situació sòcio-laboral de la persona, determinar el seu potencial d’ocupabilitat, avaluar les seves competències a reforçar, adquirir o millorar, determinar de forma consensuada amb la persona usuària del servei el pla conjunt a desenvolupar per a adquirir les competències necessàries i fer un acompanyament de l’usuari/ia en aquest procés de millora competencial mitjançant intervencions de caràcter individual i/o grupal.
 • L’Orientador/a treballarà en el projecte Next Diversitat dins del programa Diversitat i Empresa, programa d’orientació i inserció laboral adreçat a persones en risc de vulnerabilitat i finançat pel Departament d’Empresa i Treball a través de la Unió Europea i el Fons Next Generation.
 • L’Orientador/a treballarà de forma intensiva l’acompanyament laboral d’un grup de 20 persones en risc d’exclusió social amb una sèrie d’objectius quantitatius i qualitatius a assolir.
 • L’Orientador/a desenvoluparà la seva activitat a Terrassa.
 • L’Orientador/a treballarà formant equip amb les altres orientadores del programa i del Servei d’Orientació i Inserció Laboral de Probens.
 • L’Orientador/a treballarà sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral.

Funcions del llocs de treball

 • ATENCIO A LES PERSONES USUARIES DEL SERVEI tot realitzant la seva acollida inicial i posteriorment desenvolupar la metodologia d’intervenció necessària per a avaluar la situació sociolaboral de la persona i realitzar les intervencions de MILLORA COMPETENCIAL i d’ORIENTACIÓ LABORAL necessàries.
 • ACOMPANYAMENT LABORAL A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RECERCA DE FEINA, concretament en els seus itineraris de millora competencial i de recerca de feina.
 • FORMACIÓ A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA PER A LA SEVA MILLORA COMPETENCIAL EN ÀMBITS COM COMPETÈNCIES TRANSVERSALS, DE RECERCA DE FEINA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES (alfabetització digital i millora de competències TIC).
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’atenció a les persones del servei, tractament informàtic de la mateixa en els aplicatius de gestió habilitats per l’administració i de l’entitat (Galileu), així com dels indicadors d’execució i assoliment del programa i del Servei.
 • RECERCA I ACTUALITZACIÓ DELS RECURSOS LABORALS, D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ DEL TERRITORI amb una revisió constant dels mateixos pel seu us en la feina diària d’acompanyament a la persona.
 • COORDINACIÓ amb l’equip d’orientadors/res, formadors/res, la prospectora del servei i el coordinador del mateix tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació.

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • Domini de les tècniques i metodologies d’intervenció (individuals i grupals) amb persones en situació de recerca de feina.
 • Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial.
 • Coneixement del mercat laboral.
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada.
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi…
 • Coneixement i experiència en la gestió del programa Galileu.

De caràcter bàsic

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació.
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic. 

De caràcter transversal i en referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir. 

Formació

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia.
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat.

Experiència

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic.
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC.
 • Necessari aportar experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial.
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Condicions Laborals

 • Contracte a jornada complerta i de 38,5 hores/setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous de 8 a 17 h i divendres de 8 a 14:30 h
 • Sou categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social.
 • Lloc de treball ubicat a Barcelona ciutat.

Persones interessades enviar el cvitae a l’adreça de correu electrònic: cv@prohabitatge.org

La contractació del/la tècnic en orientació laboral està lligada a la resolució positiva del projecte Next Diversitat de la convocatòria Diversitat i Empresa presentat al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La incorporació al lloc de treball es produirà en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’esmentada resolució positiva. (Enviar CVitae i carta de motivació fins el 11/11/22 i posar en l’assumpte la referencia ORIENTADOR-A TERRASSA)

La incorporació es preveu que sigui (condicionada a la resolució positiva del projecte) durant els darrers 15 dies de novembre de 2022

Skip to content