Un/a Tècnic/a d’Orientació Laboral -Next Diversitat Prohabitatge

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 02/12/2022


SALARI: Categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social.

A PROHABITATGE, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ LABORAL per al nostre Servei d’Orientació Laboral.

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem.

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes integrals ajustades a les diferents casuístiques.

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats. 

Descripció General del lloc de treball 

 • L’Orientador/a incorporat/da serà el/la professional encarregat/da d’acollir els/les usuaris en situació de desocupació i vulnerabilitat social i en risc d’exclusió que s’adrecen al servei d’orientació i inserció laboral de Prohabitatge amb una demanda de feina.
 • Una vegada realitzada l’acollida inicial a la persona usuària, l’Orientador/a laboral té entre les seves funcions, les de realitzar una avaluació de la situació sòcio-laboral de la persona, determinar el seu potencial d’ocupabilitat, avaluar les seves competències a reforçar, adquirir o millorar, determinar de forma consensuada amb la persona usuària del servei el pla conjunt a desenvolupar per a adquirir les competències necessàries i fer un acompanyament de l’usuari/ia en aquest procés de millora competencial mitjançant intervencions de caràcter individual i/o grupal.
 • L’Orientador/a treballarà en el projecte Next Diversitat dins del programa Diversitat i Empresa, programa d’orientació i inserció laboral adreçat a persones en risc de vulnerabilitat i finançat pel Departament d’Empresa i Treball a través de la Unió Europea i el Fons Next Generation.
 • L’Orientador/a treballarà de forma intensiva l’acompanyament laboral d’un grup de 20 persones en risc d’exclusió social amb una sèrie d’objectius quantitatius i qualitatius a assolir.
 • L’Orientador/a desenvoluparà la seva activitat a Barcelona.
 • L’Orientador/a treballarà formant equip amb les altres orientadores del programa i del Servei d’Orientació i Inserció Laboral de Prohabitatge.
 • L’Orientador/a treballarà sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral.

Funcions del llocs de treball

 • ATENCIO A LES PERSONES USUARIES DEL SERVEI tot realitzant la seva acollida inicial i posteriorment desenvolupar la metodologia d’intervenció necessària per a avaluar la situació sociolaboral de la persona i realitzar les intervencions de MILLORA COMPETENCIAL i d’ORIENTACIÓ LABORAL necessàries.
 • ACOMPANYAMENT LABORAL A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RECERCA DE FEINA, concretament en els seus itineraris de millora competencial i de recerca de feina.
 • FORMACIÓ A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA PER A LA SEVA MILLORA COMPETENCIAL EN ÀMBITS COM COMPETÈNCIES TRANSVERSALS, DE RECERCA DE FEINA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES (alfabetització digital i millora de competències TIC).
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’atenció a les persones del servei, tractament informàtic de la mateixa en els aplicatius de gestió habilitats per l’administració i de l’entitat (Galileu), així com dels indicadors d’execució i assoliment del programa i del Servei.
 • RECERCA I ACTUALITZACIÓ DELS RECURSOS LABORALS, D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ DEL TERRITORI amb una revisió constant dels mateixos pel seu us en la feina diària d’acompanyament a la persona.
 • COORDINACIÓ amb l’equip d’orientadors/res, formadors/res, la prospectora del servei i el coordinador del mateix tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació.

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • Domini de les tècniques i metodologies d’intervenció (individuals i grupals) amb persones en situació de recerca de feina.
 • Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial.
 • Coneixement del mercat laboral.
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada.
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi…
 • Coneixement i experiència en la gestió del programa Galileu.

De caràcter bàsic

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació.
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

De caràcter transversal i en referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir. 

Formació

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia.
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat.

Experiència

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic.
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC.
 • Necessari aportar experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial.
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Condicions Laborals

 • Contracte  a jornada complerta i de 38,5 hores/setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous de 8 a 17 h i divendres de 8 a 14:30 h.
 • Sou categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social.
 • Lloc de treball ubicat a Barcelona ciutat.

Persones interessades enviar el cvitae a l’adreça de correu electrònic: cv@prohabitatge.org amb la Referència: ORIENTADOR/A BARCELONA

La contractació del/la tècnic en orientació laboral està lligada a la resolució positiva del projecte Next Diversitat de la convocatòria Diversitat i Empresa presentat al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La incorporació al lloc de treball es produirà en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’esmentada resolució positiva.

La incorporació es preveu que sigui (condicionada a la resolució positiva del projecte) durant els darrers 15 dies de novembre de 2022

Ves al contingut