Un/a tècnic/a del servei de primera acollida de l’ Ajuntament de Ripollet

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Fins el 26/06/2023


SALARI: Segons el conveni d’acció social.

SUBSTITUCIÓ – TÈCNIC/A DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

A VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social estem cercant un/a TÈCNIC/A DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Tasques i funcions

 • Acompanyament en la sol·licitud i tramitació al Servei de Primera Acollida.
 • Acollida a persones nouvingudes: entrevistes i informació.
 • Reconeixement de coneixements i competències per obtenir el certificat d’acollida.
 • Informació sobre serveis públics, entitats i agents socials del municipi.
 • Suport i seguiment en la gestió i tràmit d’expedients relatius a temes d’estrangeria.
 • Elaboració d’informes d’immigració i tramitació d’expedients.
 • Derivació cap a altres serveis i recursos formatius.
 • Cooperació amb serveis municipals en temes migratoris.
 • Col·laboració en programes sobre migració.
 • Gestió del correu electrònic i del programa de registre, per al seguiment de les persones usuàries.
 • Atenció individual a persones estrangeres nouvingudes en situacions específiques.
 • Elaboració d’informes de seguiment.
 • Coordinació amb la persona responsable de l’àrea.
 • Accions de promoció de la interculturalitat.

Requeriments i Competències

 • Diplomatura en l’àmbit de ciències socials, preferiblement amb estudis universitaris en matèria d’immigració i gestió de la diversitat.
 • Experiència en matèria de persones immigrades i retornades.
 • Titulació estudis superiors de llengua catalana i castellana equivalents al nivell C.1.

Característiques

 • Jornada: 28 hores setmanals.
 • Horari: Dimarts i divendres de 8h a 15h.
 • Ubicació: Ajuntament de Ripollet.
 • Contracte: Substitució del 7 de juliol al 9 d’agost del 2023.

Dades de l’entitat

 • Adreça: Marina, 164 pral. 1a. 08013
 • Municipi: Barcelona
 • Telèfon: 932 687 939
 • Pàgina web: www.vincle.org
 • Persona referent o de contacte: Cristina Valenzuela

Enviar CV’s a candidatures@vincle.org 26 de juny posant a l’Assumpte : “Procés de Selecció-19-2023”

 

Skip to content