un/a Professional en PSICOLOGIA

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 12/12/2022


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social. Categoria Llicenciat/da.

Cerquem un/a Professional en PSICOLOGIA

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat. Atenció directa a infants, adolescents i les famílies i als agents derivadors.
 • Atenció directa i seguiment psicològic dels infants, adolescents, joves i famílies (IAJF) de la Fundació i concretament dels programes que en deriven.
 • Sensibilitzar sobre la dinàmica relacional familiar, tant en la teràpia individual com en la familiar.
 • Prevenir hàbits o conductes de risc per la salut emocional i el desenvolupament social dels i les participants.
 • Fomentar la parentalitat positiva.
 • Promoure el benestar, l’autoregulació i la resiliència cognitiva, conductual, emocional i relacional, tant de manera individual com familiar.
 • Treball en equip amb els altres equips educatius de l’entitat.
 • Seguiment i avaluació dels propis projectes.
 • Coneixement i ús dels processos i documentació referent al sistema de qualitat del projecte.
 • Coneixedora del Programa Caixa Proinfància.

Perfil Específic:

 • Grau en Psicologia. Valorable formació de postgrau i/o especialització en àmbit de teràpia familiar.
 • Coneixement del Tercer Sector.
 • Més de 5 anys treballant amb infància i famílies en situació de vulnerabilitat i risc social.

Formació Complementària:

 • Informàtica, plataformes digitals i xarxes socials.
 • Domini escrit i parlat del català i del castellà.

Cerquem un/a professional:

 • Capacitat d´autocrítica i de enfrontar els conflictes:
 • Flexibilitat i Rigor.
 • Capacitat de treballar de manera transversal.
 • Pro-activitat.
 • Capaç de veure oportunitats, visió holística i transversal de l’entitat.
 • Orientació a resultats tècnics i cap a les persones ateses.

S’ofereix:

 • Contracte de treball de 20 hores setmanals.
 • Incorporació al mes de gener 2023.
 • Conveni d’Acció Social. Categoria Llicenciat/da.

Interessats/des:

 • Enviar C.V. al correu electrònic: seleccio@comtal.org amb la referència PSI
 • Data límit recepció: 12/12/2022

 

 

Ves al contingut