Treballadora social

Associació Salut i Família

Respondre el formulari

Fins el 28/03/2023


SALARI: Retribució bruta mensual: 563,32€ / Retribució bruta anual: 7.886,48€.

Amb dependència jeràrquica a la Direcció General de l’Associació Salut i Família, la treballadora serà responsable, entre d’altres, de les següents funcions:

Experiència: Imprescindible 2 anys.

Titulació universitària de treballadora social, estar col·legiada.

Coneixement i domini del català, nivell B. Coneixement i domini Paquet Office (Word, Excel, Accés i PowerPoint). Coneixement de l’entorn d’eines 2.0.

Capacitat de comunicació oral i escrita. Capacitat per a treballar en equip. Capacitat de treball social i comunitari.

Contracte serà temporal de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

La jornada laboral serà de 12 hores setmanals.

Horari: Dimecres, dijous i divendres de 9h a 13h,

Incorporació: Immediata. Les vacances es gaudiran al final del període de contractació.

Les candidates finalistes seran sotmeses a una prova d’habilitats informàtiques, de capacitats tècniques i al test Wise.

 

 

Skip to content