Treballador/a Social Servei Acollida en Familia Aliena

Intress

Respondre el formulari

Fins el 09/05/2024


SALARI: 1.762,70€ bruts mensuals + Plus 289,06€ (x 14 pagues). De 24.000€ a 27.000€ bruts anuals.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress necessita incorporar un/a Treballador/a Social per cobrir l’equip d’infància del Servei d’Acolliment en Família Aliena Infantil, ubicat a Barcelona.

Què farás?

 • Organitzar el grup i realitzar les sessions de Formació.
 • Realitzar les entrevistes d’estudi de valoració.
 • Atendre les demandes dels sol·licitants.
 • Participar en les coordinacions setmanals de l’equip i les que correspongui amb l’ICAA.
 • Donar resposta a les demandes concretes sobre els estudis per part de l’ICAA.
 • Realitzar el seguiment dels infants d’acolliment.
 • Participar en reunions de coordinació.
 • Redacció d’informes corresponents dels casos que sigui referent.
 • Supervisió visites biològiques.

Què oferim?

 • Incorporació: maig 2024, immediata.
 • Tipus de contracte: contracte d’un any, subjecte al contracte amb DGAIA (amb reserva de lloc de treball).
 • Jornada: 38,5h.
 • Horari: de dilluns a divendres i una tarda. Seria de 09.00h a 15:30h i una tarda fins les 19.00h.

Formaràs part d’una entitat dedicada a l’àmbit social, on creiem en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Requisits
Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Titulació Universitària en Treball Social.

Experiència professional necessària:

 • Almenys 1 any d’experiència com a Treballador/a Social en equips tècnics d’atenció a la infància, valoració i diagnòstic.
 • Experiència demostrada en treball amb famílies i menors, fent acolliment familiars.
 • Experiència en la intervenció directa amb famílies.

Coneixements necessaris:

 • Bona capacitat de redacció.
 • Nivell C de català o equivalent.
 • Sistema de protecció i tutela de la infància i adolescència a Catalunya.
 • Característiques i tipologia de maltractament infantil.

Altres aspectes a valorar:

 • Iniciativa i flexibilitat.
 • Capacitat resolutiva en situacions d’urgència.
 • Actitud empàtica i respectuosa.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Capacitat de treballar sota pressió i en situacions d’urgència.
 • Es valora formació en psicopatología i diagnòstic clínic o en dinàmica familiar i models parentals.
 • Valorem molt la bona actitut, la predisposició i les ganes de generar un bon clima de treball!
 • Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.

Aquesta oferta pot ser una bona oportunitat per formar part d’una gran entitat de l’àmbit social, molt conscienciada amb la realitat de la nostra societat.
Volem que t’hi quedis, perquè volem crèixer amb tu!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats al III Pla d’Igualtat d’Intress, al seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes , tant des d’Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere els seus processos selectius.

Skip to content