Treballador/a social – programa Nausica

Accem

Fins el 30/06/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Recepció i acompanyament a dispositius.
 • Acolliment inicial, atenció individualitzada, entrevistes, redacció d’informes, seguiment de casos, elaboració d’expedients.
 • Elaborar, excitar i avaluar el PIA/PFA.
 • Informació, orientació i assessorament.
 • Gestió de documentació vinculada al programa; entrevistes i informes; gestió d’ajuts econòmics.
 • Disseny d’itinerari d’inserció i seguiment de casos; atenció social, acompanyament, mediació intercultural, recerca de recursos i coordinació amb altres serveis existents a la localitat.
 • Realització d’activitats formatives i tallers.
 • Registre i actualització de dades a les aplicacions informàtiques d’Accem – Gestió i seguiment d’ajudes econòmiques
 • Maneig d’aplicacions informàtiques d’Accem i registre d’usuaris/àries.
 • Altres accions complementàries en el desenvolupament del Programa – Intervenir en situacions de pèrdues i conflictes de/amb les persones i/o nuclis familiars i altres persones convivents del dispositiu en coordinació amb la resta de l’equip.
 • Acompanyament als menors i joves dels seus processos de formació obligatòria o postobligatòria i foment de la participació de la participació en activitats.

Lloc: Barcelona

Titulació: Diplomatura/Grau en Treball Social (Impresentable)

Requisits:

 • Diplomatura o Grau en Treball Social.
 • Experiència prèvia en intervenció social.
 • Coneixements sobre l’àmbit d’immigració.
 • Capacitat resolutiva.
 • Habilitat per a la comunicació escrita.
 • Maneig eficient de Word i Excel.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim: Jornada Complerta. Contracte de substitució.

Data d’incorporació: 03/08/2023

Ves al contingut