Treballador/a Social – Acollida Temporal Protecció Internacional

Accem

Enviar CV a abekarib@accem.es

Fins el 26/03/2024


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Atenció individualitzada, entrevistes, redacció d’informes, seguiment de casos, elaboració d’expedients, registre d’usuaris/es, desenvolupament de tallers, resolució d’incidències.
 • Elaboració, seguiment i avaluació de Plans d’Intervenció Social.
 • Gestió i seguiment d’ajuts econòmics.
 • Control i seguiment de documentació vinculada a la gestió de places d’acollida.
 • Maneig d’aplicacions informàtiques d’Accem.

 Titulació: Diplomatura o Grau en Treball Social (prioritàriament).

Categoria professional: Grup professional 1

Requisits:

 • Experiència prèvia en intervenció social.
 • Coneixements de l’àmbit de la protecció internacional.
 • Capacitat resolutiva.
 • Habilitat per a la comunicació escrita.
 • Maneig eficient de Word i Excel.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim: Contracte interinitat fins el 09/07/2024.

Ves al contingut