Treballador/a social

Fundació Vicki Bernadet

Fins el 28/04/2023


SALARI: Segons Conveni.

La  Fundació  Vicki  Bernadet  treballa  des  de  1997  en  l’atenció  integral,  prevenció  i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança dels infants i adolescents.

Tipus de Contracte: Contracte indefinit ½ jornada.

Àmbit: Infància i adolescència.

Conveni laboral: Acció Social.

Tasques i funcions:

 • Atenció a víctimes d’ASI i els seus familiars.
 • Assessorament i orientació a professionals sobre circuits i protocols.
 • Assessorament telefònic especialitzat en abusos.
 • Valoració i seguiment de subvencions.
 • Control i gestió d’expedients.

Responsabilitats:

 • Atenció a l’usuari i resta de funcions esmentades anteriorment.

Formació:

 • Grau de treball social. Es valorarà formació en abús sexual infantil i màsters en violència cap a la dona, infància o sanitari.

Experiència:

 • Mínim tres anys d’experiència en l’àmbit de violència, dones, infància i família.

Característiques personals:

 • Capacitat de treball en equip, escolta activa i empàtica.
 • Autocontrol i estabilitat emocional.
 • Capacitat d’aprenentatge, adaptació i polivalència.

Altres requisits:

 • Es valorarà experiència en circuit de protecció de menors i protocols existents.

Important: Es requerirà certificat conforme no es disposa d’antecedents penals al Registre

Central de Delinqüents sexuals. Únicament es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Skip to content