Treballador/a familiar – Equip Atenció a Domicili

Pere Claver Grup

Fins el 13/05/2024


SALARI: 850,50€ bruts mensuals x 14 pagaments (11.907€ bruts anuals).

Cerquem un/a Treballador/a Familiar per al Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, format per un equip multidisciplinari, atén de forma individualitzada i a domicili, a persones amb trastorn mental que viuen soles o amb els seus familiars i que requereixen suport per a millorar la seva pròpia cura i la relació amb el seu entorn, així com també assolir la màxima autonomia possible.

Les principals funcions a realitzar són:

 • Realitzar en el domicili el suport a totes les activitats d’atenció personal necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana (higiene corporal, control de l’alimentació i control de la medicació, ordre i manteniment de la neteja de la llar, compra, preparació d’aliments, ajuda en l’administració econòmica de la casa, acompanyar o facilitar petites gestions, acompanyaments mèdics, afavorir la relació amb la família i el seu entorn proper, etc.).
 • Conèixer les característiques de la persona atesa, la demanda que expressa i les necessitats detectades.
 • Treballar conjuntament amb la persona atesa l’adquisició, la recuperació i la millora d’hàbits socials i personals.
 • Prevenir les situacions de risc, de deteriorament personal i d’aïllament greu o de la necessitat d’un possible ingrés hospitalari o atenció prioritària.
 • Observar i detectar l’aparició de símptomes físics i psíquics.
 • Afavorir la coordinació necessària per reorientar la intervenció al domicili.

Requisits:

 • Imprescindible titulació de cicle grau mig o superior en vessant social o sociosanitària.
 • Experiència de tres a cinc anys d’experiència professional reconeguda. Experiència i/o formació relacionada amb salut mental.
 • Altres requisits. Nivell alt de català i castellà.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Temporal, per substitució.
 • Jornada: 30h/setmanals (75% de la jornada).
 • Horari: De dilluns a divendres, de 8h a 15h (amb previsió d’alguna tarda).
 • Conveni col·lectiu d’aplicació: XIV Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

Beneficis socials:

 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet)
 • Suport emocional i coaching gratuït.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Recolzament econòmic i en hores dins de la jornada laboral en formació i recerca.
 • Descomptes en altres serveis.

Vols contribuir en el benestar de les persones en una societat més inclusiva?
Estem buscant talents com tu.
Uneix-te al nostre equip!

Skip to content