Titulat/da Grau Mig

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 22/06/2024


SALARI: 12.688€ bruts anuals aproximats.

OFERTA DE TREBALL  012/2024FCHMSM

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: C/ Montnegre 25 i C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

 • LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Mig.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Realització de processos d’acollida i avaluació inicial de persones usuàries del servei.
 • Atenció directa i seguiment de les persones usuàries del club i dels plans individuals d’inserció social.
 • Programació, realització, registre i avaluació de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Coordinació amb la resta de professionals de l’equip, amb altres serveis i amb recursos comunitaris.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2024.
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.

EXPERIÈNCIA:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental i/o altres col·lectius vulnerables.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: català i castellà.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 012/2024FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 22 de juny 2024.

Aquesta oferta serà publicada a: Web del Grup CHM Salut Mental, Col·legi Treball Social, Col·legi Educació Social, Torre Jussana, Portal d’ocupació del Tercer Sector i Xarxanet.

Skip to content