Titulat/da grau mig Club Social

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 30/07/2023


SALARI: 12.688 € bruts anuals x 14 pagues.

LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Mig

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Gestió de plans individuals d’inserció social.
  • Programació i gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
  • Promoció d’inserció comunitària.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.

DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2023.

JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

  • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.

EXPERIÈNCIA:

  • En serveis de lleure.
  • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
  • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: català i castellà.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 017/2023FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juliol de 2023.

Ves al contingut