Titulat/da Grau Mig Club Social

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 09/03/2024


SALARI: 12.688 € bruts anuals aproximats x 14 pagues.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Realització de processos d’acollida i avaluació inicial de persones usuàries del servei.
 • Atenció directa i seguiment de les persones usuàries del club i dels plans individuals d’inserció social.
 • Programació, realització, registre i avaluació de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Coordinació amb la resta de professionals de l’equip, amb altres serveis i amb recursos comunitaris.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: març 2024.
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.

EXPERIÈNCIA:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental i/o altres col·lectius vulnerables.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: català i castellà.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

 • Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 012/2024FCHMSM.
Ves al contingut