Terapeuta Ocupacional

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 09/12/2022


SALARI: 2.891,66 euros bruts.

OFERTA DE TREBALL  025/2022FCHMSM

DADES DE L’ENTITAT:

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Terapeuta Ocupacional

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Col·laboració en la programació d’activitats de rehabilitació psicosocial.
 • Realització d’activitats rehabilitadores grupals i individuals si escau.
 • Col·laboració en la preparació d’informes.
 • Complementació correcta dels registres.
 • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
 • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
 • Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: desembre 2022.
 • JORNADA SETMANAL: 5:30 hores.
 • REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 2.891,66 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

 • FORMACIÓ:  Teràpia Ocupacional
 • EXPERIÈNCIA:
 • Treball en dispositius residencials.
 • Experiència amb persones amb trastorn mental.
 • LLENGÜES: castellà i castellà.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 025/2022FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 9 de desembre de 2022.

 

 

Ves al contingut