Terapeuta Ocupacional Barcelona

Comunitat a Residència Betània, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, provincia Espanya Est

Fins el 26/08/2024


SALARI: 10.657,64€ bruts anuals.

Des de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, estem seleccionat un/a Terapeuta Ocupacional, per a l’àmbit de residència de persones grans a Barcelona. Contracte Indefinit. Incorporació immediata.

Requisits mínims             

 • Titulació: Diplomatura/o Grau en Teràpia Ocupacional.
 • Experiència: Desitjable mínima 6 mesos en lloc similar.
 • Idiomes: Espanyol i català nivell B2.

Es Valorarà

 • Formació en Geriatria.

Competències

 • Planificació i Organització.
 • Capacitat analítica.
 • Resolutiu/iva.
 • Habilitats Comunicatives.
 • Treball en Equip.
 • Empatia.
 • Motivació.

Funcions

 • Definir el programa dintervenció de TO cap a les persones usuàries, que implica realitzar una valoració, planificació, execució i avaluació del pla dintervenció per aconseguir i mantenir el màxim nivell dautonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Valorar les habilitats ocupacionals de cada persona per determinar la seva participació al programa d’activitats.
 • Entrenar, reduir i establir pautes dintervenció a les àrees ocupacionals per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.
 • Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics de les habilitats d’execució (sensori motriu, cognitiu i psicosocial)
 • Valorar, assessorar, lliurar, adaptar i fer el seguiment dels ajuts tècnics i/o adaptacions en coordinació amb l’equip interdisciplinari.
 • Afavorir i facilitar en coordinació amb altres professionals un bon posicionament i control postural de cada persona atesa.
 • Assessorar la persona i/o la família en l’ús d’adaptacions i ajuts tècnics.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer-ne el seguiment.
 • Dissenyar i participar conjuntament amb altres professionals de lequip en programes deducació sanitària per prevenir i promocionar la salut.
 • Realitzar i supervisar grups terapèutics específics del programa dactivitats general del centre.
 • Realitzar intervencions terapèutiques pròpies de la disciplina.
 • Elaborar el pla d‟ACP de cada resident.
 • Participar a les reunions d’equip.
 • Elaboració de la memòria anual.

Oferim

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Tipus de jornada: Mitja jornada. Segons conveni 872 hores anuals.
 • Horari: Negociable, excepte els dimarts de 12:30h a 14:00 h.
 • Incorporació: Immediata.

 

Ves al contingut