Terapeuta Ocupacional 

Filles de la Caritat, Fundació Social

Fins el 25/10/2023


SALARI: Segons conveni: 1.522,52€ bruts mensuals x 14 pagues. Jornada completa. Oferim: Mitja jornada 750€ x 20hs setmanals Aprox.

Centre: Residència Betània

Persona de contacte: Marga Olivé/Jhoeliza Jiménez (administracio.betania@hijascaridadee.org)

1. SOL·LICITUD DEL CENTRE DE TREBALL

DENOMINACIÓ LLOC TREBALL

 • Terapeuta ocupacional.

Observacions / Funcions / Competències

 • Definir el programa d’intervenció de TO vers la persona usuària, que implica fer una valoració, planificació, execució i avaluació del pla d’intervenció per aconseguir i mantenir el màxim nivell d’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Valorar les habilitats ocupacionals de cada persona per determinar la seva participació en el programa d’activitats.
 • Entrenar, reeducar i establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.
 • Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics de les habilitats d’execució (sensoriomotriu, cognitiu i psicosocial).
 • Valorar, assessorar, entrenar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions, en coordinació amb l’equip interdisciplinari.
 • Afavorir i facilitar, en coordinació amb altres professionals, un bon posicionament i control postural de cada persona atesa.
 • Assessorar a la persona i/o família en l’ús d’adaptacions i ajudes tècniques.
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesis amb coordinació amb el/la fisioterapeuta, si escau.
 • Dissenyar i participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip, en programes d’educació sanitària per prevenir i promocionar la salut.
 • Fer i supervisar grups terapèutics específics del programa d’activitats general del centre.
 • Realitzar intervencions terapèutiques pròpies de la disciplina.
 • Elaborar el pla d’ACP de cada resident.
 • Participar en les reunions d’equip.
 • Elaboració de la memòria anual.

PERFIL DEL CANDIDAT

FORMACIÓ

 • Titulació exigida:
 • Diplomatura en Teràpia Ocupacional.
 • Complementària:
 • Formació en geriatria.

EXPERIÈNCIA

 • En el mateix lloc: Aconsellable.
 • Pràctiques: Més d’1 any.

ALTRES CONEIXEMENTS

 • Idiomes: Català i castellà.
 • Informàtica: Coneixements nivell usuari.

ALTRES ASPECTES

 • Motivació, capacitat per adaptar-se a les noves situacions, tenir empatia, saber escoltar, ser creatiu, tenir capacitat d’observar i analitzar, saber organitzar, ser resolutiu, comunicatiu, treballar en equip.

CONDICIONS LABORALS

CONTRACTE

 • Motiu de la contractació: Per cobrir una plaça vacant.
 • Data d´inici i fi: Incorporació a partir del 03/11/2023.
 • Període de prova: Segons conveni.

JORNADA LABORAL

 • Hores setmanal/anual: 50% de jornada (20 hores setmanals)
 • Horari i Torns: L’horari és negociable excepte els dimarts de 12:30 a 14 hores.

 

 

Skip to content