Terapeuta ocupacional

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 23/07/2023


SALARI: 2.809 euros bruts anuals (5:30 hores setmanals).

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Col·laboració en la programació d’activitats de rehabilitació psicosocial.
 • Realització d’activitats rehabilitadores grupals i individuals si escau.
 • Col·laboració en la preparació d’informes.
 • Complementació correcta dels registres.
 • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
 • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
 • Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2023.
 • JORNADA SETMANAL: 5:30 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:  Teràpia Ocupacional

EXPERIÈNCIA:

 • Treball en dispositius residencials.
 • Experiència amb persones amb trastorn mental.

LLENGÜES: castellà i castellà.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Ves al contingut