Terapeuta ocupacional

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 04/06/2023


SALARI: 2.809 euros bruts anuals (5:30 hores setmanals).

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Col·laboració en la programació d’activitats de rehabilitació psicosocial.
  • Realització d’activitats rehabilitadores grupals i individuals si escau.
  • Col·laboració en la preparació d’informes.
  • Complementació correcta dels registres.
  • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
  • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
  • Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental.

FORMACIÓ:  Teràpia Ocupacional.

EXPERIÈNCIA:

  • Treball en dispositius residencials.
  • Experiència amb persones amb trastorn mental.

LLENGÜES: castellà i castellà.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.

DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2023.

Skip to content