Tècniques agents de canvi

Fundació ECOM

Fins el 21/02/2023


SALARI: 1.189,48€ bruts mensuals x 14 pagues.

Oferta Ref. 002/23

Denominació del lloc de treball: Tècniques agents de canvi
Vacants: 6
Entitat que convoca: Fundació ECOM
Funcions i tasques a desenvolupar:

Les 6 tècniques s’incorporaran al projecte “Dona, alça el vol”, subvencionat per la Generalitat de Catalunya amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF.

El projecte inclou dues fases:

 • Fase 1: Formació per al lloc de feina i pla de carrera professional.
 • Fase 2: Intervenció directa
  o Realització de tallers de defensa de dret.
  o Participació a la campanya de comunicació sobre “Dona i Treball”.
  o Accions de difusió dels drets de les persones amb discapacitat.
  o Accions de sensibilització a fires I esdeveniments a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Requeriments:

 • Formació mínima: Cicle formatiu de grau superior.
 • Coneixement de l’entorn Windows i del paquet Office, així com internet i correu electrònic.
 • Nivell alt de català parlat i escrit.
 • Dona amb discapacitat.

Experiència:

 • Dinamització de grups, impartició de formació, atenció al públic, etc.

Competències:

 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Iniciativa i proactivitat.
 • Autonomia i resolució.
 • Orientació vers les persones.

Valorarem:

 • Coneixement del Tercer Sector Social.
 • Tècniques de comunicació i motivació.

Oferim:

 • Incorporació: 1 de març de 2023.
 • Jornada laboral de 30 hores setmanals.
 • Contracte fins 31 desembre 2023.
 • Lloc de treball: Tarragona, Sabadell, Terrassa, Molins de Rei, Mataró i/o Sant Adrià.

La data límit de lliurament de currículums és Dimarts 21 de febrer de 2023 a les 15h.
Forma de lliurament de CV: a recursoshumans@ecom.cat, especificant REF. 002/23

És requisit indispensable que les candidates siguin totes dones amb discapacitat.

Ves al contingut