Tècnica projectes (temporal)

SETEM Catalunya

Fins el 21/06/2023


SALARI: 24.600,00€ bruts anuals aprox. (sou per jornada completa).

SETEM Catalunya som un grup de persones que ens movem per transformar el món. Som una associació sense ànim de lucre de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud Global, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Cerquem una tècnica de projectes per realitzar una substitució d’incorporació immediata.

La tècnica de projecte serà l’encarregada de planificar i executar accions inherents a les campanyes d’incidència i sensibilització dels eixos de treball de SETEM Catalunya, en coordinació amb la resta de l’equip tècnic.

És imprescindible tenir experiència en l’organització d’accions de sensibilització, com exposicions, xerrades, jornades relacionades amb projectes d’incidència social i política.

Funcions

 • Planificar i coordinar les activitats dels projectes i de les accions de denúncia, recerca i sensibilització a l’àmbit territorial.

 • Coordinar les activitats de campanyes amb altres actors implicats.

 • Elaborar materials de sensibilització: redacció de continguts, coordinació de traduccions, de maquetació i d’impressió.

 • Organitzar activitats de la campanya: exposicions, jornades, tallers, accions i esdeveniments, també al territori.

 • Experiència en la formulació, seguiment i justificació de projectes i programes subvencionats.

 • Participar en espais, jornades i activitats generals d’interès per l’associació.

 • Contribuir proactivament a noves idees de projectes i esdeveniments per a augmentar l’impacte dels projectes.

 • Donar suport a l’àrea de formació amb una anàlisi i prospecció de l’oferta formativa al territori català.

Competències requerides

Requisits formatius i d’experiència:

 • Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.

 • Capacitat de parlar en públic, bona capacitat de redacció i domini escrit del català i castellà.

 • Experiència laboral mínima de tres anys en ONG/moviments socials.

 • Coneixement del Marc Lògic i del cicle de gestió de projectes d’educació per al desenvolupament i subvencions (locals, autonòmiques, estatals).

 • Experiència en l’organització d’esdeveniments.

 • Experiència de treball en equip.

 • Coneixement en l’àmbit dels drets humans, la justícia global, la solidaritat internacional, la incidència política, l’economia social i solidària i la perspectiva feminista i ecologista.

 • Capacitat d’empatia, responsabilitat, flexibilitat, actitud positiva, resolutiva, proactiva, creativa i amb capacitat de treballar de forma autònoma i donar resposta ràpida i eficaç en afers relacionats amb la feina que desenvolupa.

 • Capacitat de flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats organitzatives de les activitats de les campanyes.

 • Experiència en redacció de subvencions, procediments de sol·licitud i elaboració d’informes.

 • Domini informàtic usuari (ofimàtica).

Es valorarà

 • Haver participat en institucions, entitats, moviments o iniciatives vinculades a la justícia global i els àmbits d’acció de SETEM: drets humans, educació per al desenvolupament, economia social i solidària, lluita contra l’exclusió social i similars.

 • Coneixements sobre drets laborals, específicament en el sector tèxtil i electrònica.

 • Coneixements en perspectiva de gènere i feminisme.

 • Coneixements d’anglès i/o d’altres idiomes.

 • Disponibilitat per viatjar dins del territori català.

 • Ser sòcia o voluntària de SETEM Catalunya.

 • Experiència de portaveu i parlar en públic.

Què oferim

 • Jornada laboral: Parcial, amb un període de 20 hs i un període de 35 hores.

 • Contracte: Substitució.

 • Sou: 24.600,00 bruts anuals aprox. (sou per jornada completa)

 • Flexibilitat horària amb combinació de presencialitat i teletreball.

 • Lloc de treball a Barcelona, en localització cèntrica, amb bon ambient de treball.

 • L’oportunitat de treballar en el cor del sector social local, amb vincles amb organitzacions internacionals del Nord i Sud globals.

Les persones interessades han d’enviar el seu curriculum vitae i una breu carta de motivació i dos contactes de referències a administracio@setem.org amb l’assumpte “Oferta: Tècnica de projectes” fins al 21 de juny

Data d’incorporació prevista: 3 de juliol de 2023

Ves al contingut