Tècnica àrea educació per la transformació

Cooperacció

Fins el 02/01/2023


SALARI: Conforme l’escala salarial de CooperAcció.

TÈCNICA PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L’objectiu del lloc de treball és enfortir l’Àrea d’Educació per la Transformació de CooperAcció, realitzant suport tècnic al desenvolupament de projectes formatius vinculats als eixos de “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats”. Es requereix de mirada feminista amb compromís internacionalista i amb els valors solidaris de l’organització, així com experiència en gestió de projectes i capacitat de treball en equip.

FUNCIONS I TASQUES

La persona s’incorporarà a l’Àrea d’Educació per la Transformació (EpT) i haurà d’implementar els projectes formatius de l’organització, així com donar seguiment a les voluntàries i dinamitzar la base social de CooperAcció. Més concretament, les tasques a desenvolupar seran:

Gestió tècnica del cicle de projectes d’educació per la transformació:

 • Planificar i implementar els projectes d’acord al Pla Estratègic de CooperAcció i a les necessitats de l’organització en cada context.
 • Donar suport en la formulació, seguiment i justificació de projectes, assegurant-ne la seva execució tècnica, financera i administrativa en concordança amb les normatives de les diferents finançadores.
 • Participar dels processos d’avaluació i revisió dels projectes, en concret, de les activitats formatives proposades per identificar eines per a la seva millora continua.

Gestió i desenvolupament d’accions formatives i d’incidència social:

 • Coordinar processos formatius des de metodologies participatives i l’educació popular, basades en l’experiència i la construcció col·lectiva de sabers.
 • Dissenyar propostes de sensibilització i incidència social que permetin ampliar els aprenentatges dels processos formatius i apropar-los a l’esfera pública.
 • Dinamitzar la base social territorial de CooperAcció i recolzar la consolidació d’aliances amb col·lectives, plataformes i espais associatius feministes, de dones i LGBTQIA+ locals.

Participació en la vida associativa de CooperAcció, la coordinació i el compromís amb la sostenibilitat de l’entitat. A mig termini, incorporació a la direcció col·lectiva de l’entitat.

PERFIL REQUERIT

Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Estudis superiors, preferentment en Ciències Socials i Humanitats.
 • Coneixements profunds en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència de treball de mínim 3 anys gestionant projectes en l’àmbit d’Educació per la Justícia Global. Així, tenir hàbit de relació amb administracions públiques, coneixements sobre el cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) i capacitat de treball amb pressupostos.
 • Experiència demostrable com a formadora, facilitadora de grups i amb coneixements en pedagogies transformadores: educació popular, educació per la pau, teatre, treball de processos, etc.
 • Coneixement i expressió oral fluida en català i castellà. Molt bona capacitat d’expressió escrita.
 • Coneixement de paquets d’ofimàtica.
 • Capacitat resolutiva, d’autonomia i de treball en equip.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Prioritzem dones, lesbianes, trans i persones no binàries.

CONDICIONS

 • Contracte indefinit amb compromís inicial d’un any prorrogable, amb jornada laboral de 20 hores setmanal (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).
 • Salari d’acord amb l’escala salaria de CooperAcció.
 • Lloc de treball presencial a l’oficina de CooperAcció, amb possibilitats de teletreball a convenir.
 • Incorporació prevista el 16 de gener de 2023.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades han d’enviar a l’adreça seleccion@cooperaccio.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 2 de gener, indicant en l’assumpte del correu: «Convocatòria Tècnica Educació per la Transformació».

El procés de selecció es donarà per finalitzat el 13 de gener de 2023. En cas de no ser contactada abans d’aquesta data s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.

Si us plau, si no compliu gaires requisits, NO US PRESENTEU.

Skip to content