Tècnica per l’àrea d’Educació per la Transformació

CooperAcció

Fins el 14/01/2024


SALARI: 1.115€ bruts mensuals.

CooperAcciósom una associació feminista de cooperació internacional que treballem en aliança amb organitzacions de Mali, El Salvador, Colòmbia i Catalunya. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’apoderament de les dones, lesbianes, bis i trans*, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 son:

 • Dones lliures de violències.
 • Autonomia dels cossos i sexualitats.
 • Economies per a la vida i eco feminisme.
 • Enfortiment dels moviments de dones i feminismes.

NECESSITEM  UNA TÈCNICA PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

L’objectiu del lloc de treball és enfortir l’Àrea d’Educació per la Transformació de CooperAcció, realitzant suport tècnic al desenvolupament de projectes formatius vinculats als eixos de “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats”. Es requereix de mirada feminista amb compromís internacionalista i amb els valors solidaris de l’organització, així com experiència en gestió de projectes i capacitat de treball en equip.

FUNCIONS I TASQUES:

La persona s’incorporarà a l’Àrea d’Educació per la Transformació (EpT) i haurà d’implementar els projectes de l’organització, més concretament, les tasques a desenvolupar seran:

 • Gestió tècnica del cicle de projectes d’educació per la transformació:
  • Planificar i implementar els projectes d’acord al Pla Estratègic de CooperAcció i a les necessitats de l’organització en cada context.
  • Donar suport en la formulació, seguiment i justificació de projectes, assegurant-ne la seva execució tècnica, financera i administrativa en concordança amb les normatives de les diferents finançadores.
  • Participar dels processos d’avaluació i revisió dels projectes per identificar eines per a la seva millora continua.
 • Gestió i desenvolupament d’accions formatives i d’incidència social:
  • Suport a processos formatius des de metodologies participatives i l’educació popular, basades en l’experiència i la construcció col·lectiva de sabers.
  • Dissenyar propostes de sensibilització i incidència social que permetin ampliar els aprenentatges dels processos formatius i apropar-los a l’esfera pública.
  • Organització d’esdeveniments relacionats amb la incidència social com jornades, mobilitzacions o formacions.
 • Participació en la vida associativa de CooperAcció, la coordinació i el compromís amb la sostenibilitat de l’entitat.

PERFIL REQUERIT:

Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Estudis superiors, preferentment en Ciències Socials i Humanitats.
 • Coneixements profunds en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència de treball de mínim 3 anys gestionant projectes en l’àmbit d’Educació per la Justícia Global. Així, tenir hàbit de relació amb administracions públiques, coneixements sobre el cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) i capacitat de treball amb pressupostos.
 • Experiència demostrable com organitzadora d’esdeveniments.
 • Capacitat de planificació, iniciativa i creativitat.
 • Disponibilitat per assistir a reunions en tardes-vespres i caps de setmana puntuals.
 • Coneixement i expressió oral fluida en català i castellà. Molt bona capacitat d’expressió escrita.
 • Coneixement de paquets d’ofimàtica.
 • Capacitat resolutiva, d’autonomia, i de treball en equip. Habilitat en comunicació, adaptabilitat, i relacions interpersonals.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Prioritzem dones, lesbianes, bis i trans*.

CONDICIONS:

 • Contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat de prorrogar amb jornada laboral de 20 hores setmanal (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).
 • Lloc de treball presencial a l’oficina de CooperAcció de L’Hospitalet de Llobregat, amb possibilitats de teletreball a convenir.
 • Incorporació prevista el 16 de gener de 2023.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

 • Les persones interessades han d’enviar a l’adreça seleccion@cooperaccio.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 14 de gener 2024, indicant en l’assumpte del correu: «Convocatòria Tècnica Educació per la Transformació».
 • En cas de no ser contactada s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.
 • Abstenir-se de presentar-se si no es compleixen els requisits.
Ves al contingut