Tècnica gestió econòmica de projectes i captació de fons

CooperAcció

Fins el 14/02/2024


SALARI: 1.115€ bruts mensuals x 14 pagues.

CooperAcció som una associació feminista de cooperació internacional que treballem en aliança amb organitzacions de Mali, El Salvador, Colòmbia i Catalunya. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’apoderament de les dones, lesbianes, bis i trans*, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball són: vides lliures de violènciesautonomia dels cossos i sexualitatseconomies per la vida i ecofeminisme, i l’enfortiment dels moviments de dones i feministes.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L’objectiu del lloc de treball és enfortir l’Àrea d’Educació per la Transformació de CooperAcció, realitzant suport a la gestió econòmica de projectes i captació de fons per a projectes formatius vinculats als eixos de “Economia per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats” a Catalunya. Es requereix d’una mirada feminista amb compromís internacionalista i amb els valors solidaris de l’organització, així com experiència en la gestió econòmica de projectes i capacitat de treball en equip.

FUNCIONS I TASQUES

 • Formulació, gestió i justificació econòmica de projectes d’educació per la transformació, realitzant un seguiment d’acord amb els requeriments de les entitats finançadores i de les convocatòries i bases.
 • Suport en formulació i justificació tècnica de projectes d’educació per la transformació.
 • Suport en la gestió de proveïdores i facturació vinculada a projectes, així com en la planificació econòmica de l’àrea d’Educació per la Transformació.
 • Cerca i estudi de convocatòries de fons públics, especialment d’educació global i/o per al desenvolupament; i disseny, a mig termini, d’estratègies de captació de fons privats.
 • Suport en la definició, formulació i manteniment de l’estratègia de sostenibilitat de CooperAcció, aportant una mirada estratègica i de coneixement econòmic.
 • Suport en l’organització d’activitats, jornades, tallers i congressos en col·laboració amb organitzacions de dones, identitats dissidents i feministes aliades.

PERFIL REQUERIT

 • Estudis universitaris.
 • Coneixements profunds en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència mínima de 3 anys de treball amb ONGD i/o entitats del tercer sector, realitzant funcions de gestió econòmica del cicle del projecte amb finançadors públics.
 • Coneixement i domini d’eines d’ofimàtica, especialment d’aquelles vinculades a la gestió i administració econòmica (Excel i/o Open Office).
 • Idiomes: imprescindible català i castellà, es valorarà l’anglès.
 • Capacitat de planificació, resolutiva, autonomia i de treball en equip. Habilitat en comunicació, adaptabilitat i relacions interpersonals.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Prioritzem dones, lesbianes, bis i trans*.

CONDICIONS

 • Contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat de prorrogar amb jornada laboral de 20 hores setmanals (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).
 • Lloc de treball presencial a l’oficina de CooperAcció de L’Hospitalet de Llobregat, amb possibilitat de teletreball a convenir.
 • Incorporació prevista el 1 de març de 2024.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

 • Les persones interessades han d’enviar a l’adreça seleccion@cooperaccio.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 14 de febrer 2024, indicant en l’assumpte del correu: «Convocatòria tècnica gestió econòmica EPT».
 • En cas de no ser contactada s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.
 • Si us plau, absteniu-vos de presentar candidatura si no compliu els requisits.
Skip to content