Tècnica especialista en gestió comercial i econòmica, comptabilitat

Retorna, recursos terapèutics pel benestar comunitari

Enviar CV a info@retorna.net

Respondre el formulari

Fins el 20/01/2022


SALARI: 700 € nets per 15 hores/setm

Tècnica especialista en gestió comercial i econòmica, comptabilitat

Tasques

 • Suport a la planificació, formulació i seguiment de subvencions Planificació financera i comptabilitat bàsica de l’entitat Identificació de potencials fonts de finançament, contacte i generació d’aliances.
 • Suport en tasques de comunicació i tasques comercials de l’entitat.
 • Promoció de la intercooperació dins l’àmbit Salut de l’Economia Social i Solidària.
 • Suport a l’elaboració d’informes de seguiment i/o finals dels projectes.

Es valora especialment 

 • Capacitats per al disseny de l’estratègia corporativa i construcció d’un pla de negoci.
 • Sensibilitat i/o coneixement de l’àmbit de la salut psico-emocional pública.
 • Coneixement i participació a l’Economia Social i Solidària Habilitats de lideratge, autonomia i pro activitat Multidisciplinarietat  

Requisits

 • Experiència en gestió de subvencions públiques d’ens locals, autonòmics i nacionals.

Nivell acadèmic

 • Llicenciatura / Grau en Ciències Econòmiques i Empresarials, Finances, Administració i Direcció d’Empreses o equivalents.
 • Alt nivell de comunicació escrita i orientació al detall en la redacció i presentació final dels documents.
 • Alt nivell de domini d’Excell, Power Point i Word.

Llengues: Català – Nivell C1 / Castellà – Nivell C1  

CONDICIONS LABORALS

 Temporalitat

 • Contracte laboral de 6 mesos (prorrogable a 6 mesos més) 15 hores setmanals, en format híbrid (2 dies presencials horari matins i 1 dia teletreball).
 • Incorporació febrer 2023. Període de prova d’1 mes.

Aplicació i procés de selecció

Per aplicar cal omplir el formulari de Linkedin i incloure carta de motivació i currículum vitae. El procés de selecció constarà d’una primera entrevista i una segona per a les candidates finals.    

Skip to content