Tècnica educació per la justícia global

DESOS Opció Solidària

Fins el 17/11/2023


SALARI: 24.423,69 € bruts anuals x 12 pagues i pagues extres incloses.

DESOS Opció Solidària necessita incorporar a l’equip d’educació una persona per ocupar el càrrec de tècnica d’Educació per a la Justícia Global per la promoció i defensa del Dret a l’alimentació. Els col·lectius amb els que treballem són comunitats educatives de primària i secundària a través de diverses metodologies innovadores com la metodologia d’Aprenentatge Servei dins del marc de l’Educació per la Justícia Global amb enfocament de gènere i basat en Drets Humans.

Requisits imprescindibles:

 • Diplomatura o Grau en Pedagogia, Educació Social o similars.
 • Experiència mínima de dos anys en la dinamització d’activitats amb infància i/o joventut.
 • Coneixements sobre metodologies innovadores i eines avaluatives.
 • Coneixements sobre Drets Humans i perspectiva de gènere.
 • Coneixements sobre cicles de projectes.
 • Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Competències bàsiques:

 • Alta capacitat d’adaptació.
 • Disposició de treball en equip.
 • Autonomia de treball individual i col·lectiu.
 • Proactivitat i creativitat.
 • Responsabilitat laboral i col·lectiva amb l’equip de treball.

Coneixements tècnics mínims:

 • Experiència demostrable en metodologies educatives i dinàmiques innovadores per al desenvolupament de projectes en centres educatius.
 • Coneixements en eines avaluatives QT i QL.
 • Domini de les diferents tasques del cicle de gestió de projectes (redacció, justificació, elaboració i seguiment tècnic, definició i execució de l’avaluació)
 • Coneixements demostrable sobre Drets humans, perspectiva de gènere i desenvolupament en les línies d’acció en base els Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030.
 • Domini del paquet Office.
 • Redacció i comunicació excel·lent escrita i oral en llengües catalana i castellana.
 • Experiència en el desenvolupament d’eines educatives en línia.

Funcions:

 • Recerca, contacte i establiment de convenis amb centres educatius de Primària i Secundària de l’AMB i al voltant per implementar els projectes i serveis educatius de l’entitat.
 • Desenvolupament de tasques del cicle de projectes (disseny, formulació, seguiment, avaluació i justificació)
 • Disseny i elaboració de material educatiu (formatiu i avaluació) per diferents comunitats educatives en el marc del dret a l’alimentació, el malbaratament alimentari i els ODS.
 • Disseny de dinàmiques per la implementació de projectes amb metodologia Aprenentatge Servei i Educació per la Justícia Global.
 • Implementació de les accions dissenyades (material i dinàmiques ApS i EpJG) a docència i alumnat en format virtual o presencial.
 • Treball en xarxa amb l’equip d’educació i amb altres equips de l’entitat.

Es valorarà:

 • Estudis i/o experiències en el tercer sector i amb treballs per projectes.
 • Coneixements sobre currículum educatiu i eines d’avaluació.
 • Flexibilitat horària.
 • Inscripció al SOC (DONO) i ser major de 30 anys.
 • Disponibilitat de desplaçament.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Entorn de treball en equip i aprenentatge continu.
 • Jornada laboral completa de 38,5h.
 • Contracte indefinit.

Demanem:

 • Enviar els següents documents i informació a l’adreça educacio@desosong.org amb l’assumpte “Oferta tècnica EpJG” fins al 17 de novembre:
 • CV actualitzat.
 • Carta de presentació, destacant els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball, i en especial l’experiència i/o coneixements sobre àrea educativa, Drets Humans o ODS.
 • Especificar telèfon i millor horari de contacte.
Skip to content