Tècnica de suport administratiu

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya

Enviar CV a alba@confavc.cat

Fins el 21/01/2024


SALARI: 8.239,60 € anuals.

Aula Actual és un programa socioeducatiu de la CONFAVC. Impulsa projectes pedagògics i integradors d’interès social per a cobrir mancances i necessitats de joves i adolescents. Actualment la nostra tasca es centra en fer mentoria a joves amb talent en situació de desaventatge social, així com l’ajuda i orientación a les seves famílies. També fem reforç educatiu a alumnes d’IES amb dificultats d’aprenentatge.

Funcions i tasques del lloc de treball:

 • Convocatòria i organització de reunions, presencials i a distància.
 • Preparació i suport a la presentació de continguts per a les mentories dels joves.
 • Introducció de dades per al seguiment del projecte i dels seus participants.
 • Suport a la justificació dels diferents projectes.
 • Gestió de l’arxiu del projecte.
 • Edició i publicació a xarxes socials.

Competències:

 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Domini de la llengua catalana (nivell C) i castellana.
 • Domini de les eines informàtiques a nivell d’usuari, concretament:  Zoom, Google Meet, Google Calendar, Google Classroom, Word, Excel i Power Point.
 • Domini de les xarxes socials.
Skip to content