Tècnica de Projectes

Desos

Fins el 10/01/2024


SALARI: 1.764,61€ bruts mensuals x 12 pagues.

DESOS Opció Solidària necessita incorporar a l’equip de projectes de l’entitat 1 persona amb perfil coneixements sobre drets humans amb l’objectiu de donar suport en l’àmbit de subvencions de l’entitat.

Es tracta d’un contracte laboral vinculat a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES).  No es requereix experiència prèvia, però sí una persona organitzada, flexible, amb capacitat de resposta al canvi i planificada així com és necessari tenir habilitats en domini de l’Excel i capacitat de redacció en català i castellà.  Es valorarà haver estat involucrada en entitats del tercer sector com a voluntària.

Requisits imprescindibles:

 • Persona menor de 30 anys i graduada en alguna de les diferents disciplines de les ciències socials amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Competències bàsiques:

 • Flexibilitat i capacitats de resposta al canvi.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat relacional i comunicativa.
 • Treball en equips multidisciplinaris.
 • Proactivitat i polivalència.

Competències Transversals:

 • Coneixements en Enfocament de Gènere i Basat en drets humans i perspectiva de gènere.
 • Coneixements i/o interès demostrable en coneixement del cicle dels projectes socials.
 • Facilitat amb els números i gestió de pressupostos.
 • Excel·lent redacció i comunicació oral i escrita en català i castellà.
 • Domini del paquet d’ofimàtica.
 • Vinculació i/o interès demostrable en almenys 3 de les següents temàtiques: sobirania alimentària, feminismes, ecologia antiracisme i justícia ambiental.

Funcions:

Amb l’acompanyament i supervisió de la responsable d’Àrea, les funcions a desenvolupar en aquesta plaça són:

 • Cerca de convocatòries de finançament.
 • Suport en la redacció i formulació de projectes de les diverses línies d’actuació de l’entitat.
 • Suport en la Gestió i seguiment tècnic i econòmic de projectes.
 • Suport en la Justificació econòmica i avaluació tècnica de projectes.

Es valorarà:

 • Flexibilitat horària.
 • Coneixement del llenguatge inclusiu i amb perspectiva decolonial.

S’ofereix:

 • Incorporació a finals de gener del 2024.
 • Entorn de treball en equip i aprenentatge continu.
 • Jornada laboral completa de 38,5h.
 • Treball semipresencial.

Demanem:

Enviar els següents documents i informació a l’adreça laboral@desosong.org amb l’assumpte “Oferta PROJECTES” fins al 10 de gener del 2024.

 • CV actualitzat.
 • Carta de presentació, destacant els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball.
 • Especificar telèfon i millor horari de contacte.
Ves al contingut