Tècnica de projectes de l’entitat

Creación Positiva

Fins el 26/01/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals. Dins de les pautes establertes en l'organització, conveni col·lectiu d'acció social.

Creación Positiva és una associació sense ànim de lucre que des del 2001 es dedica a la defensa, promoció i abordatge integral de la salut sexual en el marc dels drets des de una perspectiva feminista i interseccional. Col·laborem amb altres entitats a nivell local, estatal i internacional.

Busquem incorporar a una persona al nostre equip de treball amb funcions de tècnica de projectes de l’entitat per a la substitució de una baixa per maternitat.

FUNCIONS: 

La persona serà l’encarregada de la gestió tècnica de projectes necessàries per al correcte funcionament de l’entitat, les tasques a desenvolupar seran:

 • Seguiment tècnic i pressupostari de projectes en curs, especialment de projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Elaboració tècnica de nous projectes 2024: Planificar i implementar els projectes d’acord al Pla Estratègic de Creación Positiva.
 • Donar suport en la formulació, seguiment i justificació de projectes, assegurant-ne la seva execució tècnica, financera i administrativa en concordança amb les normatives de les diferents finançadores.
 • Participar dels processos d’avaluació i revisió dels projectes per la millora dels processos.
 • Donar suport en el seguiment de Pla de qualitat de l’entitat.
 • Coordinació periòdica amb la coordinadora de l’entitat i l’equip de Creación Positiva.

REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

 • Estudis superiors, preferentment en Ciències Socials i Humanitats.
 • Experiència de treball relació amb administracions públiques, coneixements sobre el cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) i capacitat de treball amb pressupostos.
 • Experiència de treball amb les administracions públiques, entitats socials o del tercer sector.
 • Coneixements mitjans-alt d’ofimàtica i bases de dades.
 • Experiència en la gestió per projectes.
 • Domini del català i el castellà parlat i escrit.
 • Subscriure els valors de Creación Positiva.

Es valorarà

 • Experiència laboral en l’àmbit de la salut sexual i/o àmbit d’associacions de dones.
 • Coneixements de gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència en captació i gestió de fons privats.
 • Experiència laboral en la gestió de projectes de cooperació.
 • Experiència en l’elaboració de Plans d’igualtat.
 • Coneixement d’anglès.
 • Nivell C1 Català.
 • Nivell alt d’anglès.

PERFIL COMPETENCIAL:

 • Proactivitat i capacitat resolutiva.
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip tècnic i l’entorn directe.
 • Capacitat d’organització i planificació de treball.
 • Capacitat de gestió dels conflictes i d’autocrítica.
 • Flexibilitat, adaptabilitat i habilitats interpersonals.
 • Capacitat d’autonomia i responsabilitat.
 • Coneixement i expressió oral fluida en català i castellà. Molt bona capacitat d’expressió escrita.
 • Alta capacitat de treball en equip.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contracte inicial de 6 mesos amb jornada laboral de 37,5 hores setmanal i amb la possibilitat de prorrogar (amb flexibilitat d’horari segons necessitats personals i de la entitat).
 • Lloc de treball presencial a l’oficina de Creación Positiva, amb possibilitats de teletreball a convenir.
 • Contracte laboral temporal per cobrir baixa laboral (6 mesos).
 • Incorporació prevista 19 de febrer 2024.

Les persones interessades han d’enviar a l’adreça: cv@creacionpositiva.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 26 de gener 2024, indicant en l’assumpte del correu: «Oferta de treball–tècnica projectes»

Les persones candidates amb currículums que s’ajustin a la nostra oferta passaran a una segona fase que consistirà en una entrevista presencial a la ciutat de Barcelona.

Ves al contingut