Tècnica de projectes

Federació d'associacions veïnals de Barcelona (Favb)

Enviar CV a favb@favb.cat

Fins el 09/06/2024


SALARI: 1.700€ bruts mensuals x 14 pagues.

TÈCNICA DE PROJECTES

 • Oferta – Ref. Tècnica Favb_2024.
 • Denominació del lloc de treball:  Tècnica de projectes.
 • Entitat que convoca: Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)

Busquem una persona amb visió, proactiva, assertiva i experiència en projectes d’acció comunitària-veïnal, per a tasques de implementació i dinamització de projectes i enxarxament associatiu.

Funcions i tasques a desenvolupar:

 • Dinamització compartida amb la responsable del projecte: Totes som Punt Lila.
 • Implicació directa, coordinació i sintonia amb l’equip de projectes.
 • Relació amb la resta l’equip tècnic Favb segons les necessitats i activitats de la federació: comunicació, administració, jurídic, etc.
 • Suport, dinamització i treball d’atenció directa amb les associacions veïnals, entitats sectorials i equips tècnics involucrades a les accions de la federació.
 • Gestió administrativa i logística dels serveis i espais que es duran a terme les activitats.
 • Seguiment de les activitats i treball de camp d’altres Projectes Favb (Escola Veïnal de la Favb, Temps Social, Barris vius, etc.).
 • Participació en reunions, espais de confluència i trobades amb les entitats, els agents comunitaris i el veïnatge no organitzat.
 • Elaboració d’actes, informes, subvencions i memòries justificatives.
 • Coordinació amb l’alumnat en pràctiques universitàries.

Imprescindible:

 • Persona amb experiència mínima de 3 anys en el desenvolupament de projectes comunitaris, feministes i activistes.
 • Coneixements administratius i gestió tècnica de subvencions públiques i privades, capacitat de seguiment de tot el procés requerit (disseny de projecte fins a la justificació).
 • Experiència demostrable en dinàmiques d’acció comunitària i treball per processos.
 • Coneixement del món associatiu veïnal i dels moviments socials de Barcelona i la seva àrea metropolitana més pròxima.
 • Gran capacitat d’organització i logística. (pro activitat)
 • Bona redacció de continguts en català i castellà. (es valora anglès)
 • Persona empàtica, responsable i compromesa.

Es valorarà:

 • Coneixement i formació de gènere i interculturalitat.
 • Coneixement en formacions de prevenció contra las violències masclistes.
 • Coneixement de l’ús d’una comunicació inclusiva i llenguatge no sexista.
 • Coneixements de disseny gràfic.

 Contracte i horari laboral:

 • 35 hores setmanals (Jornada completa)
 • Presencialitat, disponibilitat i flexibilitat segons les necessitats i horaris al llarg dels projectes i activitats públiques de les comissions Favb i les seves associacions veïnals.
 • Imprescindible: Compromís per a assegurar disponibilitat per a treballar de tardes i caps de setmana quan els projectes i les activitats ho requereixin
 • Contracte temporal de 7 mesos (fins a gener 2025) amb possibilitat de continuïtat.
 • Incorporació immediata. (juny)

Enviar CV’s i carta de motivació a favb@favb.cat (ATT: Roberta de Carvalho / cap de projectes)

Data de recepció de candidatures fins al 9 de juny, 2024

(amb possibilitat d’anticipar la data fi de recepció curricular en funció del volum de candidatura rebuda).

 

Skip to content