Tècnica de Projectes

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Fins el 25/03/2024


SALARI: 23.200,00€ bruts anuals, revisable en els propers exercicis.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 • Assistir a la direcció en el desenvolupament del pla de treball, especialment en desplegament d’accions de suport al model cooperatiu de consum. Tindrà dependència directa de la direcció amb qui es coordinarà de forma permanent en l’acompliment de les seves funcions.

PERFIL

 • Llicenciatura/estudis de grau superior preferentment en l’àmbit de les ciències econòmiques, socials, polítiques, sociologia, dret, etc.
 • Coneixement del cooperativisme i, en particular, del cooperativisme de consum.
 • Nivell alt en l’ús d’eines ofimàtiques i eines per al treball en digital.
 • Alt nivell de català i de castellà, tant oral com escrit.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat organitzativa i de planificació, amb orientació a objectius.
 • Treball en equip.
 • Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats dels projectes.
 • Proactivitat i capacitat innovadora.
 • Habilitats comunicatives i d’orientació a la base social: escolta activa, empatia i assertivitat.
 • Responsabilitat, iniciativa i autonomia en el treball, amb enfocament a resolució de problemes.
 • Capacitat de redacció i de síntesi.

FUNCIONS

 • Suport a la direcció en el desplegament de les diferents línies estratègiques de la federació.
 • Desplegar i fer possible la línia estratègica “impuls i promoció del cooperativisme de consum a àmbit territorial i sectorial” de la federació.
 • Desenvolupar, dinamitzar i executar eines, accions i/o projectes de suport al model cooperatiu de consum (ideació, preparació de documentació, activitats, seguiment i coordinació amb els agents implicats, etc)
 • Elaboració d’informes tècnics vinculats a l’activitat de la federació (buidatge i anàlisi de resultats, seguiment de plans de treball, elaboració de presentacions, etc).
 • Atendre i assessorar a les entitats sòcies en tot allò que té a veure amb el cooperativisme de consum.
 • Desenvolupar tasques d’administració relacionades amb el desenvolupament dels projectes, l’atenció a la base social i, si escau, altres tasques administratives de l’organització.
 • Participar en els grups de treball, comissions o altres espais propis de les seves funcions.

ES VALORARÀ

 • Experiència acreditada en l’àmbit del cooperativisme, especialment de consum, i l’economia social i solidària.
 • Formació complementària en cooperativisme, economia social i solidària o consum responsable.
 • Competències en llengua anglesa.
 • Coneixements o experiència en gestió de projectes.
 • Coneixements sobre comunitats energètiques.
 • Formar part d’una cooperativa de consum.
 • Perspectiva de gènere.

CONDICIONS

 • Incorporació immediata.
 • Jornada parcial 30 h (Conveni d’oficines i despatxos), amb possibilitat d’ampliació a mitjà termini a jornada completa (37,5h).
 • Contracte indefinit amb període de prova de 2 mesos.
 • Horari de dilluns a divendres amb possibilitat de caps de setmana i festius de forma puntual.
 • Flexibilitat horària i de desplaçament amb possibilitat de teletreball de forma parcial.
 • Lloc de feina: Barcelona, amb disponibilitat per desplaçar-se arreu de Catalunya i, puntualment, fora de Catalunya.
Skip to content