Tècnica de l’àrea de prevenció

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Fins el 15/02/2024


SALARI: 27.600€ bruts anuals.

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, cerca una persona per incorporar-se a l’equip de l’entitat.

Una persona tècnica que pugui responsabilitzar-se dels projectes d’incidència social que responen a la branca de la prevenció en violències de gènere.

El lloc de feina  es per cobrir una baixa de maternitat i contempla incorporació immediata i temporalitat d’un any.

Competències:

 • El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió del cicle de projectes educatius en prevenció de les violències de gènere.
 • Experiència demostrable en la formulació i justificació de projectes d’Educació pel desenvolupament i en la normativa de les diferents convocatòries de l’Agència Catalana per la Cooperació com les de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i altres.
 • Experiència en gestió de projectes Europeus.
 • Capacitat de coordinació i gestió dels projectes i habilitats de treball en xarxa amb les entitats que estan adherides a la Plataforma.
 • Persona amb actitud de treball en equip, d’organització i sistematització del treball, creativa i innovadora, amb respecte i tolerància i amb capacitat de reflexió i autoaprenentatge.

Requisits

 • Experiència demostrable en la gestió de projectes: formulació, identificació i seguiment de projectes educatius.
 • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Coneixement en temes de gènere.
 • Formació especialitzada en gestió de projectes.
 • Experiència en processos relacionats en coeducació i  prevenció de la violència de gènere.
 • Coneixement i experiència en la formulació i justificació tècnica de projectes finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona Justícia Global.
 • Experiència de treball en equip.
 • Bon nivell de la llengua catalana oral i escrita (nivell C, preferiblement acreditat)
 • Domini de Office i gestió del correu electrònic.
Skip to content