Tècnica de la campanya dret a l’energia

Associació Internacional d'Enginyeria Sense Fronteres

Enviar CV a energia@esf-cat.org

Fins el 10/12/2023


SALARI: 23.544 € bruts anuals.

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) convoca la selecció d’una tècnica per a la campanya d’Energia i Indústries Extractives.

CONTEXT DE LA DEMANDA

ESF és una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment persones voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

En concret l’oferta s’emmarca en la campanya d’Energia i Indústries Extractives d’ESF que defensa la necessitat d’un canvi de model energètic que sigui respectuós amb el medi ambient i els drets humans i la necessitat de caminar cap a la sobirania energètica.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Formulació, execució, justificació i avaluació econòmica i tècnica de projectes d’Educació per a la Justícia Global (sensibilització, formació, incidència…)
 • Interlocució amb finançadors i altres organismes o ens com ajuntaments, escoles o altres entitats del tercer sector.
 • Seguiment i execució de les activitats de sensibilització de la campanya (formacions, tallers, jornades i seminaris, gestió d’espectacles i exposicions de petit format).
 • Gestió administrativa relacionada amb les activitats de la campanya.
 • Dinamització i coordinació amb el grup de voluntariat vinculat al projecte.

PERFIL DEMANAT

 • Formació i experiència en gestió de projectes d’Educació per a la Justícia Global (formulació, execució, justificació econòmica i narrativa, avaluació, etc.).
 • Coneixement de la problemàtica vinculada al model energètic.
 • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà, català.
 • Bones capacitats comunicatives orals i escrites en anglès.
 • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
 • Bon ús del paquet office.

Es valorarà:

 • Experiencia en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Experiència en execució i gestió de projectes europeus.
 • Experiencia com a sòcia o voluntària activa d’ESF o organitzacions afins.
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos, així com treball amb voluntariat.
 • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
 • Estudis superiors.

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada: 30 hores setmanals (A ESF la jornada completa correspon a 35h setmanals)
 • Durada: 9 mesos amb possibilitat d’ampliació (es cobreix una baixa per maternitat)
 • Lloc de treball: seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Mandoni 4, baixos)
 • Data d’incorporació: gener 2024.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

REFERÈNCIES PER A CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivació en pdf, a: energia@esf-cat.org, indicant la referència REF: 2023/Extractives

DATA LÍMIT PER A L’ENVIAMENT DE CV: 10 de desembre de 2023

Ves al contingut