Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament de disseny de projectes

Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 15/03/2024


SALARI: Entre 23.000 € - 24.000 € bruts anuals. Segons Conveni Col·lectiu d’Acció Social.

La persona que ocupa la posició de Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament d’administració i disseny de projectes, forma part dels serveis centrals de l’entitat i actua com enllaç entre el Departament de Justificacions econòmiques i el Departament de Projectes.

Funcions del lloc de treball

 • Llegir i interpretar els requisits administratius establerts en les bases de convocatòries de finançament públic i privat i els plecs administratius de licitacions i preparar la documentació administrativa que se’n desprengui.
 • Gestionar tota la documentació administrativa de subvencions i licitacions incloent la seva presentació, seguiment, resolució i posterior justificació.
 • Realitzar el seguiment periòdic de l’estat de les subvencions i licitacions presentades i donar resposta a requeriments administratius si s’escau.
 • Custodiar, gestionar i actualitzar documentació administrativa general de l’entitat necessària per a licitacions i subvencions (RELI, e-notum, e-tauler, etc)
 • Donar suport a la responsable de justificacions econòmiques de l’entitat, en la realització de les justificacions econòmiques de les Administracions catalanes i estatals.
 • Realizar seguiment del pressupost i elaboració de les justificacions econòmiques de les subvencions atorgades per tot tipus d’administracions públiques, sota la supervisió de la responsable de justificacions econòmiques.
 • Recopilar, des del moment en que es rep la resolució d’aprovació del projecte, tota la documentació i informació necessàries per a l’establiment de les pautes a seguir ja des de l’inici, tenint com a objectiu la justificació periòdica i final del projecte.
 • Vetllar per la correcta implementació econòmica dels projectes, de manera coordinada amb les coordinadores i tècniques de projecte.
 • Elaborar la memòria econòmica final en els formularis normalitzats requerits per cada client finançador.
 • Preparació de documentació econòmica del projecte, presentació i donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades.

Requisits

 • Formació mínima en àmbit econòmic i administratiu: diplomatura, grau universitari o altres titulacions no universitàries (Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau Mig).
 • Formació específica o coneixements en matèria de contractació pública i dret administratiu en l’àmbit de les subvencions públiques.
 • Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de presentació, gestió i seguiment de documentació administrativa de subvencions i licitacions preferiblement en l’àmbit social.
 • Coneixement de les principals subvencions públiques i privades de l’àmbit municipal, provincial i autonòmic i dels canals de presentació i aportació de documentació.
 • Nocions bàsiques i/o coneixements generals de dret administratiu.

Competències

 • Capacitat d’organització, coordinació, planificació i gestió del temps.
 • Comunicació escrita en català i castellà.
 • Coneixements d’ofimàtica (Word, Excel, etc.) i aplicatius específics de contractació pública (TAIS, Pixelware, Sobre Digital, etc.)
 • Coneixements de gestió econòmica i comptabilitat.
 • Molt bona organització del temps i de la pròpia feina.
 • Ordenat/ada, i metòdica.
 • Capacitat analítica i d’aprenentatge.
 • Empatia, capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Bona adaptabilitat al canvi i flexibilitat.
 • Coordinació i treball en equip.

Oferim

 • Jornada laboral: jornada completa 38.5h setmanals (50% de suport al departament de justificacions i 50% a disseny de projectes)
 • Contracte: Indefinit.
 • Horari: matins de dilluns a divendres i dues tardes a convenir segons necessitats del servei.
 • Lloc treball: SURT. Fundació de Dones c/Guàrdia, 14. Barcelona.

Com inscriure´t

 • Podeu enviar les vostres candidatures per correu a cv@surt.org amb la referència “Tècnica de justificacions i suport administratiu al departament de disseny de projectes”
Skip to content