Tècnica de deliberació i participació ciutadana

Fundació Platoniq

Enviar CV a cv@platoniq.net

Fins el 10/07/2023


SALARI: Salari inicial entre 24.054,54€ fins a 27.544,21€ bruts anuals, segons perfil i experiència aportada.

La Fundació Platoniq dissenya processos participatius digitals i facilita metodologies innovadores de participació per contribuir a formar societats i organitzacions més democràtiques i justes, fent ús de tecnologies cíviques obertes. A més, és impulsora de la plataforma de crowdfunding cívic Goteo, a través de la qual finança iniciatives amb impacte social -a nivell regional, nacional i internacional-, fomenta el cooperativisme i reforça el conjunt de l’Economia Social i Solidària. Per això, la Fundació és membre de la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya).

Cada any, Fundació platoniq forma una mitjana de 250 persones als seus tallers en TIC, Design Thinking, deliberació i crowdfunding cívic, i participa a més de 20 esdeveniments nacionals i internacionals relacionats amb la tecnologia i la cultura amb més de 10.000 participants.
La Fundació promou la transparència, l’economia col·laborativa i ètica, la innovació democràtica i la replicabilitat de les experiències. Es finança a través d’aliances amb institucions públiques i privades que en comparteixen la missió i la visió.

A què ens dediquem a l’Oficina de Participació Híbrida?

L’Oficina de Participació Híbrida és una de les 4 Oficines de la Fundació Platoniq juntament amb l’Oficina d’Infraestructures Democràtiques Inclusives, l’Oficina de Comunicació & Research i l’Oficina de Producció, Economia i Administració. Desenvolupem processos participatius, deliberatius i projectes amb enfocaments ètics i polítics. Dissenyem, facilitem i avaluem diàlegs ciutadans amb ajuntaments i institucions locals, amb joves i escoles, amb organitzacions internacionals i comunitats veïnals, organitzem Assemblees ciutadanes i molt més.

Les nostres metodologies se situen en el marc “Safe(r) spaces”, marc metodològic orientat a la creació d’espais de participació tan justos i segurs com sigui possible per a les diferents persones i comunitats involucrades. Creiem fonamental treballar en perspectives ètiques aplicades al disseny, tant de processos i projectes, com de plataformes tecnològiques i productes, analitzant qui estan involucrats, afectats, beneficiats o perjudicats. Per això som cofundadores del node Mediterrani de la xarxa Design Justice.
Molts dels processos participatius que dissenyem i facilitem compten amb una part digital a Decidim, plataforma de participació digital en què col·laborem sovint amb les nostres companyes desenvolupadores informàtiques.
Duem a terme formacions i Train the Trainers sobre temes de participació, co-creació i innovació social radical i democràtica.

Resum de l’oferta

Amb l’objectiu de reforçar l’Oficina de Participació Híbrida, des de la Fundació Platoniq volem conèixer persones que tinguin coneixements i experiència en el disseny de processos i metodologies per a la deliberació i la participació ciutadana, facilitació de grups i dinàmiques grupals en format físic i digital.

Pensem en algú que pugui ser responsable de projectes de participació a l’entorn regional, nacional i internacional, motiu pel qual el domini de l’anglès i del català són un requisit. És un perfil híbrid, que entengui l’activitat innovadora, tecnològica i social de la Fundació Platoniq.

Ens trobem en un moment clau per a la Fundació. És per això que qui encaixaria en aquest rol seria una persona creativa, empàtica, assertiva, proactiva i organitzada que pugui enfortir la Fundació amb la seva experiència i coneixements en metodologies participatives i co-creació, facilitació de grups, processos deliberatius i debats ciutadans. També tindria un bon coneixement de metodologies deliberatives i de processos participatius duts a terme mitjançant eines digitals de participació (un bonus afegit seria conèixer Decidim). El rol comportaria com a part de les responsabilitats, la col·laboració amb la persona coordinadora de l’Oficina de Participació Híbrida en el desenvolupament actius de xarxes (sobretot a Barcelona i Catalunya) i la detecció d’oportunitats comercials, tant locals com internacionals.

Valorem molt la capacitat per coordinar-se i relacionar-se amb la resta de l’equip, la flexibilitat davant de situacions no planificades, la receptivitat a noves idees, així com la proactivitat i l’autonomia mentre es proposen i estableixen millores de manera contínua. També valorem saber desenvolupar-se amb les tecnologies que faciliten la coordinació i comunicació entre l’equip (i.e. Asana, Gdocs, Box, Miro, Mentimeter, Clockify etc).

Condicions laborals

 • Data d’inici: juliol 2023 aprox.
 • Jornada completa de dilluns a divendres (flexible)
 • Tipus de contracte: Indefinit amb 6 mesos de període de prova.
 • Centre de treball: Barcelona, Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.
 • Flexibilitat en horaris i lloc de treball.
 • 23 dies laborables de vacances anuals+entre 6 i 8 dies lliures.
 • Disponibilitat per viatjar a l’Estat espanyol i internacionalment.

Funcions principals

 • Disseny, coordinació i facilitació de processos de deliberació i participació ciutadana, acompanyament estratègic per a organitzacions de l’ESS i institucions locals i supralocals, i cocreació amb suport de l’Oficina de Participació.
 • Desenvolupament de metodologies deliberatives i processos participatius a través de plataformes i eines digitals de participació, especialment amb Decidim
  Planificació i realització de formacions online i offline sobre temes de deliberació, participació ciutadana i cocreació (en col·laboració amb la coordinadora d’Oficina)
 • Coordinació del disseny i organització de grans processos participatius i/o assemblees ciutadanes.
 • Desenvolupament de materials de facilitació i formació (ex. canves físics o boards Miro) en col·laboració amb altres companyes.
 • Participació en la implementació de projectes europeus.
 • Ideació de metodologies de participació i co-creació.
 • Sistematització de l’arxiu metodològic de la Fundació (arxiu intern i extern) en col·laboració amb la resta de l’equip)
 • Col·laboració amb desenvolupadores informàtiques de la Fundació per desenvolupar processos participatius a través de la plataforma Decidim.
 • Formació i intercanvi de coneixements amb companyes de l’Oficina de Participació Híbrida.
 • Producció de continguts i articles de difusió externa sobre les nostres activitats i metodologies, així com reports en el marc de projectes europeus (en col·laboració amb l’Oficina de Comunicació)
 • Requisits acadèmics i professionals.
 • Formació en Ciències Socials (Sociologia, Ciències Polítiques, Psicologia Social, Educació Social, Antropologia, etc.)
 • Experiència professional sòlida en disseny i dinamització de processos i metodologies participatives, així com facilitació de grups i dinàmiques grupals.
 • Experiència en facilitació de tallers i processos participatius.
 • Experiència i coneixement de plataformes i eines digitals de participació, especialment Decidim.
 • Aproximació a les pràctiques i teories de la democràcia participativa i planificació estratègica, i coneixement i interès pel funcionament de les iniciatives ciutadanes, els pressupostos participatius, diàlegs ciutadans, democràcia per sorteig, etc.
 • Experiència en organitzacions sense ànim de lucre, fundacions i/o Economia Social i Solidària.
 • Excel·lents capacitats de comunicació lingüístiques en castellà, català i anglès (verbals i escrites)

Es valorarà:

 • Formació, certificació o diploma en facilitació de grups (per ex. Cursos Iiface o en Treball de Processos/Process Work)
 • Comprensió de les tendències de metodologies de co-creació i Design Justice, metodologies col·laboratives, opensource, innovació social.
 • Coneixement en tecnologies digitals.
 • Interès i predisposició personal al desenvolupament de xarxes socials i networks a l’ambient de la participació ciutadana.
 • Interès per la comercialització de serveis.
 • Formació sobre gènere i comunicació inclusiva / antiracista.
 • Coneixement d’altres llengües.

Habilitats personals:

 • Altes aptituds metodològiques: organització i capacitat analítica per a la planificació i la resolució de problemes.
 • Creativitat.
 • Disponibilitat per al “treball personal” i autoconeixement pel que fa a fortaleses, punts a millorar, consciència de rang i poder.
 • Predisposició a la comunicació i gestió emocional dels grups.
 • Disponibilitat per relacionar-se amb persones diverses pel que fa a background, cultura, temps de reacció i digestió de la informació, identitat i orientació.
 • Rigor metodològic alhora que capacitat d’improvisació quan calgui.
 • Aptituds per gestionar el temps.
 • Capacitat d’escolta activa.
 • Paciència (per afrontar la comunicació externa)
 • Iniciativa, proactivitat, il·lusió per afrontar nous reptes.
 • Capacitat d’adaptació al canvi i treball en equip.
 • Capacitat per establir relacions basades en el respecte, la confiança i la coherència.
 • Capacitat d’innovació.
 • Mirada feminista i inclusiva i consciència de rang.
 • Autoconeixement i actitud d’aprenentatge permanent.

Treballar a la Fundació Platoniq

L´equip està dividit entre diferents ciutats i es coordina de manera digital la majoria del temps. Comptem amb 18 persones contractades distribuïdes entre les oficines de Barcelona, Madrid, i Palma (seu social i fiscal) i diversos col·laboradors a l’estat espanyol ia altres països europeus.

Tot i ser un equip en remot, valorem molt les ocasions quan ens podem trobar entre companyes i l’equip complet es reuneix mínim una vegada a l’any per al summit estratègic i de cures. A Platoniq ens enfrontem diàriament al repte que suposa l’organització col·lectiva del treball orientat a la innovació democràtica i l’apoderament ciutadà, de manera coherent amb els nostres valors i principis organitzatius.

La cultura grupal de l’organització sol ser caracteritzada per la proximitat i un ambient relaxat, alhora que dinàmic i en constant evolució. Tenim valors socials i polítics molt afins i, en la mesura del possible, totes intentem contribuir perquè el nostre ambient laboral sigui personal i de confiança i que s’adapti a les necessitats i desitjos de totes. Totes a l’equip tenim perfils força híbrids que es troben a les interaccions de múltiples àrees de treball i d’interès. Som un equip creatiu i ens encanta contaminar-nos els/les uns amb els altres quan tenim la possibilitat.

Com contactar amb nosaltres:

Escriu un email a cv@platoniq.net amb l’assumpte ‘Participació’ i envia’ns el teu currículum. Si voleu, podeu adjuntar una carta de motivació, explicant per què us interessaria treballar amb nosaltres. Seran benvinguts exemples de processos participatius o facilitacions anteriors.

Si estàs interessada en el lloc però tens dubtes, pots escriure’ns a través de cv@platoniq.net, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres! No busquem la persona perfecta que ho tingui tot, hi ha molts perfils que poden encaixar molt bé en aquest rol.

La Fundació està compromesa a crear igualtat d’oportunitats per a tots/es, independentment del background i nacionalitat de la persona candidata. Estem conscients de la sobrerepresentació d’homes blancs cis heteros en l’àmbit tecnològic. Per aquesta raó, estem particularment interessades a rebre sol·licituds de dones i persones no binàries, de persones racialitzades, persones amb diversitat funcional i persones que s’identifiquen com a LGTBQ*IA.

Ves al contingut