Tècnica de comunicació

Desos

Fins el 10/01/2024


SALARI: 1.764,61€ bruts mensuals x 12 pagues.

DESOS Opció Solidària necessita incorporar a l’equip de comunicació una persona que ocupi la posició de tècnic/a de comunicació i xarxes socials en pràctiques. Es tracta d’un contracte laboral vinculat a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES). No es requereix experiència prèvia, però sí una persona proactiva, creativa i interessada en el disseny i el treball en equip i també es necessiten habilitats en la gestió de xarxes socials, programes d’edició i maquetació, Excel·lent redacció i comunicació oral i escrita en català i castellà i Domini del paquet d’ofimàtica.

Requisits imprescindibles:

 • Persona menor de 30 anys i graduada en Periodisme amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Competències bàsiques:

 • Flexibilitat i capacitats de resposta al canvi.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat relacional i comunicativa.
 • Treball en equips multidisciplinaris.
 • Proactivitat i polivalència.

Competències Transversals:

 • Coneixements sobre Drets Humans i perspectiva de gènere.
 • Coneixements de la gestió de xarxes socials (IG, Twitter, Facebook, LinkedIn).
 • Coneixements de programes d’edició i maquetació de texts i vídeo.
 • Excel·lent redacció i comunicació oral i escrita en català i castellà.
 • Domini del paquet d’ofimàtica.

Funcions:

Amb l’acompanyament i supervisió de la responsable d’Àrea, les funcions a desenvolupar en aquesta plaça són:

 • Suport en la Creació de continguts i gestió dels perfils a xarxes socials.
 • Elaboració de butlletins interns i externs.
 • Suport en la Redacció, elaboració, disseny i actualització de materials per les diferents àrees i projectes de l’entitat, així com de la memòria anual de l’entitat.
 • Elaboració i redacció de continguts i missatges de l’entitat en diferents suports.
 • Suport en el Disseny i execució de campanyes de sensibilització externes.
 • Suport en la Producció, edició i muntatge de peces audiovisuals.

Es valorarà:

 • Flexibilitat horària.
 • Coneixement del llenguatge inclusiu i amb perspectiva decolonial.

S’ofereix:

 • Incorporació a finals de gener del 2024.
 • Entorn de treball en equip i aprenentatge continu.
 • Jornada laboral completa de 38,5h.
 • Treball semipresencial.

Demanem: Enviar els següents documents i informació a l’adreça laboral@desosong.org amb l’assumpte “Oferta COMUNICACIÓ” fins al 10 de gener del 2024.

 • CV actualitzat
 • Carta de presentació, destacant els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball
 • Especificar telèfon i millor horari de contacte
Skip to content