Tècnica d’administració i gestió econòmica

Creación Positiva

Fins el 28/04/2023


SALARI: 1.580€ bruts mensuals.

Creación Positiva és una associació sense ànim de lucre que des del 2001 es dedica a la promoció de la salut sexual des d’un enfocament de drets i amb perspectiva de gènere feminista. Col·laborem amb altres entitats a nivell local, estatal i internacional. 

Busquem incorporar a una persona al nostre equip de treball amb funcions en la gestió administrativa i econòmica de l’entitat.

FUNCIONS: 

La persona serà l’encarregada d’executar les tasques administratives i de gestió econòmic  necessàries per al correcte funcionament de l’entitat:

 • Control pressupostari i comptable de l’ entitat i dels programes. 
 • Control i registre de despeses i ingressos (subvencions, prestacions de serveis, donacions, altres).
 • Realització de la justificació econòmica de projectes.
 • Control dels tràmits burocràtics amb les administracions públiques, empreses, proveïdors.
 • Suport en la gestió laboral: documentació riscos laborals, LOPD, control nòmines, registre retributiu… 
 • Contacte i seguiment amb les gestories laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Preparació de documentació per l’auditoria dels comptes anuals i la rendició de comptes, i per les possibles auditories específiques dels projectes.
 • Facturació.
 • Gestió documental.
 • Actualització dels documents interns de l’associació (llibre de persones associades socials, RELI, inventari,…).
 • Suport a la coordinació i a la junta directiva de l’entitat en temes associatius 
 • Coordinació  periòdica amb l’equip de coordinació de l’entitat.

 REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

 • Experiència professional en gestió econòmica/financera de projectes i subvencions públiques i en general d’entitats socials (tresoreria, pressupostos, RH).
 • Coneixement del marc jurídic i legal de les ONGs.
 • Experiència de treball amb les administracions públiques, entitats socials o del tercer sector.
 • Coneixements mitjans-alt d’ofimàtica i bases de dades. 
 • Coneixements mitjans-alts de comptabilitat i ús de programes comptables. 
 • Experiència en la gestió per projectes.
 • Domini del català i el castellà parlat i escrit.

Es valorarà

 • Formació reglada: Cicle grau mitjà gestió administrativa o  CP nivell 3 gestió i administració.
 • Experiència laboral en l’àmbit de la salut sexual i/o àmbit d’associacions de dones.
 • Experiència en captació i gestió de fons privats.
 • Experiència laboral en la gestió de projectes de cooperació.
 • Coneixement d’anglès.
 • Maneig de paquets comptables. 
 • ACTIC nivell avançat.
 • Nivell C1 Català.
 • Formació complementària en àmbits fiscals i comptables.

PERFIL COMPETENCIAL:

 • Proactivitat i capacitat resolutiva.
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip tècnic i l’entorn directe. 
 • Capacitat d’organització i planificació de treball.
 • Capacitat de gestió dels conflictes i d’autocrítica.
 • Flexibilitat, adaptabilitat i habilitats interpersonals.
 • Capacitat d’autonomia i responsabilitat.
 • Alta capacitat de treball en equip. 

 CONDICIONS LABORALS: 

 • 30 hores setmanals amb possibilitats d’augmentar a jornada completa principalment al local de l’entitat.
 • Contracte laboral indefinit.
 • Salari dins de les pautes establertes en l’organització, conveni col·lectiu d’acció social. ( 1.580€ bruts mensuals)
 • Incorporació maig 2023.

Si tens interès, contacta si us plau amb Creació Positiva enviant un correu electrònic amb l’assumpte “Oferta de treball–Gestió” al c.e.: cv@creacionpositiva.org amb una carta de presentació i el teu CV. Termini de presentació: fins al 6 d’abril de 2023.

Les persones candidates amb currículums que s’ajustin a la nostra oferta passaran a una segona fase que consistirà en una entrevista presencial a la ciutat de Barcelona.

Ves al contingut