Tècnica comptable

Metzineres

Respondre el formulari

Fins el 15/02/2024


SALARI: De 18.239,90€ a 23.023,84€ bruts anuals.

Metzineres és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu al barri del Raval (Barcelona), que crea entorns d’aixopluc per a dones i persones de gènere divers que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i violència.

 • Cerquem una tècnica comptable per incorporar-se immediatament, a jornada complerta, per assistir a les funcions que es realitzen des de l’àrea de finances de la cooperativa.
 • Interessades enviar una carta de motivació i currículum o perfil de LinkedIn a susanna.prats@metzineres.org.

El teu dia a dia

A Metzineres volem ampliar l’àrea de finances donat que la cooperativa necessita un reforç en les tasques que desenvoluparàs. Amb el suport directe de les coordinadores de les àrees d’administració i finances, realitzaràs tasques administratives i comptables pròpies del càrrec.

Estem pensant en una comptable amb experiència també en tasques administratives per tal de cobrir les necessitats de les àrees d’administració i finances. Moltes de les tasques d’una àrea van lligades a l’altra àrea en processos interns, es per això que pensem que la persona que s’incorpori farà de pont entre una àrea i l’altra dins la seva mateixa jornada laboral, afavorint els processos lligats entre administració, RRHH i comptabilitat.

És imprescindible que la persona que s’incorpori tingui iniciativa personal, que gaudeixi d’una actitud proactiva amb capacitat de treball en equip i que sigui resolutiva i autònoma en la gestió diària de les seves tasques.

El funcionament de Metzineres busca implicació i horitzontalitat. La participació en la presa de decisions és real, i cada professional participa activament des de diferents responsabilitats i des del seu àmbit d’actuació. Per això, hi ha un temps que es dedica a trobades i reunions per reflexionar conjuntament i prendre decisions col·lectives, articulades en diferents espais de decisió.

Ets una persona…

 • Empàtica i amb una actitud positiva davant de qualsevol situació de la vida. Saps que amb humor i picardia, les coses es gestionen millor!
 • Tens paciència i practiques una escolta activa.
 • T’agrada compartir allò que saps amb les altres.
 • Tens il·lusió per mantenir i enfortir, de manera sostenible, la coherència a la teva organització.
 • Ets resolutiva i recursiva, i tens capacitat d’improvització. Els problemes són reptes per a tu.
 • T’agrada aprendre i innovar, ets una persona curiosa.
 • T’agrada establir llaços interpersonals autèntics i honestos.
 • Tens iniciativa i pensament crític i aportes solucions.
 • Et sents còmoda testejant, fallant i aprenent dels errors i les experiències per fer-ho millor la pròxima vegada.

El que necessitem

 • Comptable/Administrativa.
 • Estudis: Administració i Direcció d’Empreses/Econòmiques o estudis semblants/Entitats d’Economia Social i Solidària.
 • Almenys tres anys d’experiència com a comptable.
 • Idiomes: Català, castellà i anglès.
 • Incorporació immediata.
 • Domini del Pla General Comptable, preferiblement de Cooperatives.
 • Competències tècniques:
 • Maneig d’eines en línia.
 • Habilitat en l’ús d’eines de treball en equip.
 • Domini de l’Excel, Adobe Acrobat, Word.

El que faràs

 • Comptabilitat bàsica de la cooperativa.
 • Assistència a Direcció quant a la gestió de viatges, itineraris dels vols i la seva agenda.
 • Arxiu digital amb codificació interna.
 • Revisió de comptes i reunió setmanal per comentar incidències i dels estats comptables de la cooperativa amb la coordinadora de l’àrea financera.
 • Revisió de documents laborals i administratius amb la coordinadora de l’àrea d’Administració per tal de tenir un seguiment rigorós dels documents de RRHH.
 • Puntualment, durant les justificacions de subvencions, donaràs suport a l’àrea de Projectes en la part de la justificació econòmica amb la documentació justificativa de factures.

El que valorem positivament

 • Experiència en tot el procés comptable anual.
 • Comptabilitat bàsica general (clients, Proveïdors, Tresoreria, quadre de sumes i saldos, assentaments de liquidació d’impostos, de regularització i tancament, distribució de resultats, amortitzacions)
 • Coneixements sòlids de comptabilitat general amb experiència demostrable de més de 3 anys.
 • Acostumada a treballar sota pressió i amb un gran volum de treball.
 • Es valoraran coneixements de comptabilitat fiscal sense afany de lucre, presentació d’impostos, registre de llibres i CCAA i comptabilitat analítica.
 • Es valorarà molt positivament maneig del programa Contasol i/o Reviso Contasol.
 • Es valorarà haver treballat anteriorment en gestoria o assessoria.

Durada i condicions laborals

 • Tipus de contracte indefinit, amb contractació sota el règim general de la seguretat social.
 • Jornada complerta.
 • Lloc de treball presencial.

Per què Metzineres

 • Som una cooperativa jove i amb funcionament horitzontal. Tindràs oportunitat de projecció i de desenvolupament.
 • La creativitat genuïna, la passió transformadora i la tendresa radical estan dins dels nostres valors.
 • Possibilitat de convertir-te en sòcia de la cooperativa en el futur.
 • Accés a formació.
 • Accés als serveis de la Cooperativa de Salut i Medicina Integrativa Cos a preu de sòcia.

Sobre Metzineres

 • Les dones i persones de gènere divers que usen drogues sobrevivint a múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, difícilment entren o s’adhereixen a les xarxes d’atenció sociosanitària, i sovint són excloses dels serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes.
 • Davant d’aquesta situació, el 2018 neix Metzineres, dirigida a desplegar Entorns d’Aixopluc, exclusivament per elles, que integra al seu model d’abordatge l’espectre complet de reducció de danys, el feminisme interseccional i l’engranatge d’iguals. Després de tres anys caminant sota el paraigua d’altres organitzacions, en 2020 Metzineres es converteix en cooperativa sense ànim de lucre i comença un procés d’independència com a entitat que actualment està sent culminat. Aquesta circumstància, unida als anys de treball i experiència, ha donat lloc a una estabilitat i a una maduresa com a projecte que ens permet albirar una emocionant projecció cap al futur.
 • A hores d’ara, l’equip de Metzineres està compost per 19 persones: 11 pertanyen a l’equip d’intervenció —aquelles que treballen directament amb les participants—, i 8 a l’equip d’estructura —les que s’encarreguen de la sostenibilitat, organització, estratègia i incidència de la cooperativa—. Després d’un llarg camí d’aprenentatges i creixement, avui podem dir que Metzineres la compon un grup de persones cohesionat, implicat en la presa de decisions, participatiu i responsable, on preval el companyerisme, la solidaritat i el suport mutu.
 • Gràcies a tot aquest ecosistema social que s’ha anat articulant, i fruit de la necessitat de consolidar-nos unida a la recent acceptació d’alguns projectes a desenvolupar en pròximes etapes, Metzineres amplia el seu equip! Volem créixer en diversitat, heterogeneïtat i complexitat sense perdre unitat <3

Per més informació –> Visita la nostra web: metzineres.org

Skip to content