Tècnic/a Cicles de vida

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 13/05/2024


SALARI: 2.146,02€ bruts mensuals. 30.244,33€ bruts anuals.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació universitària en l’àmbit social (treball social, educador social, psicologia, pedagogia)
 • Experiència mínima de tres anys, o en llocs similars de la Institució.
 • Habilitats: Empatia, Lideratge, Comunicació, Treball en equip, Agilitat, Empatia, Assertivitat.

FUNCIONS

 • Planificar, assessorar, fer el seguiment i avaluar projectes en funcionament vinculats a majors de 65 anys, que depenen del programa o bé donant suport a zones pastorals. Dissenyar nous projectes a realitzar i/o millores sobre els projectes en funcionament.
 • Assessorar als equip de les zones pastoral i a altres programes i projectes sobre situacions de persones majors de 65 anys, amb la finalitat de garantir l’adequat abordatge de la situació. Acompanyar-les en les coordinacions especialitzades en situacions d’alt risc o alta vulnerabilitat.
 • Programar, planificar i/o coordinar grups de treball dels diferents serveis de l’àmbit de majors de 65 anys i família amb la finalitat d’unificar criteris. Avaluar projectes en funcionament i elaborar projectes marc.
 • Coordinar i dinamitzar accions de formatives tant a personal tècnic com voluntari o bé de sensibilització a escoles, empreses i comunitats.
 • Representar el Programa i a CDB en diferents comissions / espais de treball interns com externs per treballar amb xarxa, amb la finalitat de garantir un correcte traspàs d’informació i adquisició de coneixement compartit propi del àmbit.
 • Conèixer les accions internes i externes relacionades amb l’àmbit i informar sobre recursos i legislació. Controlar la coherència i elaborar del discurs intern.
 • Realitzar les tasques de recull i elaboració de dades i de la informació necessària per facilitar l’aportació i control de les subvencions i recursos necessaris, la seva justificació i el seu repartiment adient.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES

 • Jornada completa:  35h/setmanals de dilluns a divendres.
 • Remuneració segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup B- Nivell 13B)

PRÒCES DE SELECCIÓ

 • Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: seleccio@caritas.barcelona fins el 13 de maig de 2024 posant com a referència Tècnic Cicles de vida.

 

 

Skip to content