Tècnic sense llar i habitatge

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 08/01/2024


SALARI: 1.909,14€ bruts mensuals – 26.927,96€ bruts anuals. Segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup B- Nivell 12).

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fet inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

A QUI S’ADREÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA

 • Convocatòria interna i externa.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació en ciències socials, treball social, educació social.
 • Experiència prèvia entre 1 i 3 o més anys d’experiència desenvolupant funcions pròpies del lloc de treball.
 • Habilitats: Empatia, habilitats socials, organització d’informació.

FUNCIONS

Funcions principals:

 • Assessorar als equip de les zones pastoral i a altres programes i projectes sobre situacions de Sense llar i Habitatge, amb la finalitat de garantir l’adequat abordatge de la situació. Acompanyar-les en les coordinacions especialitzades en situacions que requereixin recolzament del Programa.
 • Programar, planificar i coordinar grups de treball, fer el seguiment i avaluar projectes o serveis vinculats a l’àmbit.
 • Dissenyar nous projectes a realitzar i/o millores sobre els projectes en funcionament vinculats a l’àmbit, amb la finalitat d’unificar criteris.
 • Representar el Programa de Sense Llar i Habitatge en diferents comissions / espais interns com externs per treballar en xarxa, amb la finalitat de garantir el correcte traspàs d’informació i adquisició de coneixement compartit propi dels àmbits del Programa.
 • Representar a CDB en aquells espais que es valorin des del Programa o la direcció de CDB, amb la finalitat d’aportar la visió i experiència de CDB.
 • Conèixer les accions internes i externes relacionades amb l’àmbit i informar sobre recursos i legislació. Controlar la coherència i elaboració del discurs intern.
 • Realitzar les tasques de recull i elaboració de dades i de la informació necessària per facilitar l’aportació i control de subvencions.
 • Realitzar la tasca de l’acollida i acompanyament social dels casos especials que arribin al programa.

ES VALORARÀ

 • Nivell C de català.
 • Experiència prèvia en recursos residencials i/o equipaments per a persones en situació de sense llar i en matèria de Sensellarisme.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES

 • Jornada completa: 35h/setmanals de dilluns a divendres.

PRÒCES DE SELECCIÓ

 • Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: seleccio@caritas.barcelona  fins el 8 de gener de 2024 posant com a referència Tècnic Sense Llar i habitatge.
Skip to content