Tècnic en transició energètica

Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms – SEBA

Enviar CV a marc.romera@seba.es

Fins el 23/01/2024


SALARI: Entre 18.000 € i 20.000€ bruts anuals (30h/setm.) en funció de vàlua.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

A. Nom: Tècnic en Transició Energètica.
B. Ubicació: Oficina de l’Associació SEBA – C/ Fernando Pessoa, 21 de Barcelona.
C. Departament: Transició Energètica.
D. Treball d’oficina i treball comunitari. Àmbit Barcelona i Catalunya.
E. Jornada: 30h/setm. Voluntat d’ampliar a 40 hores/setm.
F. Durada: 6 mesos. Voluntat d’ampliar i consolidar lloc de treball
G. Horari: matins de dilluns a divendres, i alguna tarda.
H. Tasques:

 • Coordinació i desenvolupament de Projectes que promoguin una veritable transició energètica de la nostra societat, sostenible, justa, equànime:
 • Coordinació / suport a la coordinació (en funció de vàlua) de Projectes.
 • Execució dels Projectes amb coordinació amb altres actors. Definició d’objectius, descripció i execució de tasques, seguiment d’indicadors.
 • Redacció de Memòries.
 • Redacció de Propostes de Projectes de Transició Energètica:
 • Recerca de Fons de finançament / línies de subvenció.
 • Disseny i Redacció de propostes.
 • Recerca d’entitats per a la inter-cooperació.
 • Suport a la Responsable de la gestió de socis de l’entitat:
 • Tramitació de subvencions.
 • Tràmits amb l’Administració.
 • Comunicació amb els socis.

2. PERFIL DEL LLOC DE TREBALL

A. Coneixements / Experiència

 • Formació relacionada amb l’energia i/o la transició energètica.
 • Formació i/o experiència en treball comunitari.
 • Coordinació de Projectes.
 • Experiència en Projectes vinculats a la Transició energètica.
 • Nivell alt d’Ofimàtica (entorn Office), especialment Fulls de càlcul i Bases de dades.
 • Tràmits en línia amb les Administracions.
 • Idiomes: Català i castellà nivell alt. Es valorarà nivell d’anglès.

B. Aptituts / Actituts

 • Metòdica / molt organitzada.
 • Pro-activa.
 • Autònoma.
 • Responsable.

3. L’ASSOCIACIÓ

A. Cultura corporativa

 • Associació sense ànim de lucre constituïda l’any 1989 per a la promoció de les energies renovables i l’estalvi i eficiència energètica (EEE). Referent en instal·lacions Fotovoltaiques de qualitat, i amb un disseny ajustat i òptim per a cada usuari, a qui ofereix un servei postventa d’acompanyament en la gestió i manteniment de les instal·lacions. Des de 2016 duent a terme projectes de formació i divulgació en EEE, i promovent un canvi de model energètic.
 • Cultura orientada a la feina, amb escassos formalismes, centrada en la avaluació del rendiment i l’obtenció de resultats, promovent i potenciant, alhora, el desenvolupament del treballador com a persona i com a professional.
 • Treball en equip. Consens. Autonomia de treball.
 • Flexibilitat, per ambdues bandes.
 • Empatia i compromís amb i entre les persones i entitats col·laboradores, generant noves idees i iniciatives.

B. Jerarquia

 • Dependència directe de Gerència.
 • Treball amb col·laboració amb personal d’altres entitats (inter-cooperació), i amb el suport de la vocalia de Transició Energètica de l’Associació.
 • Participativa. Es valora la pro-activitat del treballador. S’ofereix la possibilitat de fer carrera professional dins l’entitat, fent créixer i dissenyant el Departament de Transició energètica.

4. CONTACTE

 • Enviar CVs a marc.romera@seba.es amb l’Assumpte: “Tecnic TE_(Nom+ Cognom) “

 

Skip to content