Tècnic en salut mental i emocional a Càritas

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 10/02/2023


SALARI: 2.037,65€/ bruts mensuals – 28.727,10€ / Bruts anuals.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC EN SALUT MENTAL I EMOCIONAL A CÀRITAS

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

A QUI S’ADREÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA

Convocatòria interna i externa.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació universitària en Psicologia.
 • Màster o postgrau en psicologia comunitària.
 • Experiència mínima de tres anys en l’àmbit de la salut mental i atenció psicològica.
 • Habilitats: empatia, treball en equip, rigorositat i discreció.

FUNCIONS

 • Realitzar la detecció, l’abordatge, la valoració i l’establiment de plans d’atenció individual de persones amb patiment emocional o risc psicosocial, i l’aplicació de tècniques psicològiques, en coordinació amb la resta de l’equip interdisciplinari.
 • Coordinar i formar al personal voluntari i/o entitats que donaran suport en l’acompanyament de les persones que necessiten treball individual.
 • Vincular les persones a les activitats i serveis comunitaris que puguin afavorir-los el benestar emocional i contribuir a la prevenció del patiment mental.
 • Acompanyar als equips socioeducatius en el treball d’atenció emocional. Efectuar, específicament, accions formatives regulars en tècniques de gestió emocional per al personal contractat i/o voluntari.
 • Impulsar i participar en accions educatives comunitàries adreçades a la millora del benestar emocional i psíquic de les persones, així com promocionar l’establiment de xarxes i teixit social a la zona (àmbit d’actuació).
 • Participar de forma activa en grups de treball interdisciplinaris i en xarxa amb els recursos de salut mental i salut comunitària per tal de crear sinergies i millorar la salut emocional de les persones.
 • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que li sigui assignada pel seu o la seva cap.

ES VALORARÀ

 • Nivell C de català.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES

 • Jornada completa: 35h/setmanals de dilluns a divendres.
 • Contracte 1 any (substitució Excedència).
 • Remuneració segons taules conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Grup B- Nivell 13B).

PRÒCES DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: mvicente@caritas.barcelona fins el 10 de febrer de 2023 posant com a referència Tècnic Salut mental.

 

 

Skip to content