TÈCNIC EN FORMACIÓ

La Merienda

Fins el 15/12/2022


SALARI: No especificat.

REQUISITS DEL CANDIDAT

 • Domini de la llengua catalana i castellana parlada i escrita.
 • Domini del paquet bàsic Office: Word, Excell i PPT.
 • Experiència laboral al tercer sector de dos anys.
 • Formació acadèmica; Diplomatura o Grado en Pedagogía, Psicología, Ciencias Sociales o similar. Valorable máster en gestión de RRHH/formación/e-learning.

Funcions

 • Conèixer els perfils professionals dels responsables de formació.
 • Intervenir a tota la roda de formació. A partir del moment en què es detecten les necessitats formatives o es rep una demanda concreta, dissenyar, planificar, implementar i avaluar una activitat formativa i com a conseqüència d’aquestes accions, introdueix elements de millora.
 • Pel que fa a la detecció de necessitats formatives, discriminar entre allò que són demandes i allò que són necessitats. També re elabora les demandes i determinar si és possible satisfer-les amb una activitat formativa o no.
 • Dissenyar les activitats formatives en funció de la necessitat detectada, el perfil dels/de les professionals als quals seran dirigides, el nombre de persones susceptibles de participar-hi, les competències que cal millorar (coneixements, habilitats i actituds), els recursos disponibles , per això serà crear el grup de treball que es convertirà en el comité pedagògic de l’activitat formativa.
 • Organitzar, desenvolupar, coordinar i supervisar l’activitat formativa. Dirigir la tasca administrativa que dóna suport a la implementació de l’activitat.
 • Elaborar informes sobre les activitats formatives realitzades i proposar-ne millores.
 • Elabora plans de formació periòdics seguint les directrius dels seus superiors jeràrquics, als quals assessora.
 • Gestió del seguiment i execució dels plans formatius.
 • Gestió documental i alumnes, seguiment de cursos, desenvolupament de material didàctic, gestió de formadors, aules.
 • Tasques pròpies de lloc.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral 1 any.
 • Jornada completa (40 hores).
 • De dilluns a divendres.
 • Salari segons conveni.

ENVIA EL TEU CURRÍCULUM info@la-merienda.org / 673 567 831

Competències Clau

 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Negociació.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Orientació al client.

La contractació està lligada a la resolució positiva del projecte Next Diversitat de la convocatòria Diversitat i Empresa presentat al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La incorporació al lloc de treball es produirà en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’esmentada resolució positiva. La incorporació es preveu que sigui (condicionada a la resolució positiva del projecte)

 • Data límit per rebre candidatures: 15/12/22
 • Data aproximada d’incorporació: Ene/2023
 • Dates aprox. Procés de selecció: Dic/2022
Ves al contingut