Tècnic d’orientació laboral

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC)

Enviar CV a info@fagic.org

Fins el 31/03/2023


SALARI: 9.596,61 euros bruts anuals (categoria coordinador/a d’activitats).

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya.
El primer intent de crear una federació va ser al 1987, entenent que era important crear una entitat que englobés tots els interessos de les associacions dedicades a defensar els interessos del Poble Gitano. Finalment, en 1991 es va crear la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic).

Com a entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

Descripció

 • Tècnic d’orientació laboral. Atenció individual y grupal en itineraris de formació i treball.

Funcions

 • Orientació laboral:
  • Diagnosis d’ocupabilitat
  • Atenció individual / grupal en el procés de millora de l’ocupabilitat.
  • Disseny, acompanyament i seguiment en l’itinerari.
  • Mapeig de recursos existents al territori.
 • Formació:
  • Disseny, planificació, execució i seguiment de les accions formatives.
 • Coordinació:
  • Coordinació amb la responsable de l’Àrea d’inserció laboral.
  • Contacte i coordinació amb els recursos per a l’ocupabilitat (interns i externs) de la zona.
  • Seguiment dels beneficiaris.
  • Realització d’informes i memòries.

Requisits

 • Imprescindible català i castellà.
 • Titulació en el camp de l’educació o ciències socials.
 • Coneixements del mercat laboral i teixit empresarial.
 • Coneixements en sistemes d’avaluació i disseny d’itineraris de millora competencial.
 • Coneixements en cerca de portals d’ocupabilitat.
 • Habilitats socials per al treball amb població en situació de risc social.
 • Coneixements informàtics.

Competències transversals

 • Capacitat en la gestió de grups.
 • Planificació i organització.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Iniciativa.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

S’ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 18,5h/setmanals.
 • Horari: A convenir amb la coordinació de l’Àrea.
 • Lloc de treball a L’Hotel d’Entitat de La Pau (Barcelona).
Skip to content