Tècnic d’equip multidisciplinar de suport a centre especial de treball

Fundació Privada DAU

Fins el 07/07/2023


SALARI: 25.392 € bruts anuals.

Busquem un tècnic responsable de dissenyar i implementar el pla individualitzat d’intervenció per l’adaptació al lloc de treball i la millora de la ocupabilitat de les persones treballadores del Centre Especial de treball.

Funcions

 • Selecció de persones treballadors del CET.
 • Valoració inicial i continuada de competències laborals i identificació d’àrees de millora.
 • Avaluació social/ funcional/ vocacional. Elaboració del PIR.
 • Consensuar i pactar objectius de millora amb els treballadors i treballadores que té tutoritzats/des i vetllar per que es portin a terme.
 • Suport i assessorament tècnic al personal de la Fundació que té persones amb discapacitat al seu càrrec per fer possible la implementació del programa individual dels treballadors/es de qui s’és referent.
 • Intervencions per facilitar l’ajustament laboral i/o social de persones amb discapacitat treballadores del CET.
 • Vetllar per la correcta coordinació del Servei amb la Xarxa de Salut Mental i tots els recursos de derivació de les persoens treballadores del CET.
 • Tutories individualitzades de seguiment de l’ajustament laboral, personal i social.

Formació

 • Elaboració, revisió i actualització de material formatiu adreçat a la millora competencial de les persones treballadores del CET i/o als equips tècnics que tenen personal amb discapacitat al seu càrrec.
 • Impartir formació en diferents àrees que ajuden a operaris/es a un funcionament ajustat a l’entorn laboral i personal.

Inserció comunitària

 • Avaluació inicial per detecció de preferències, necessitats i disseny de programa de intervenció i plantejament d’objectius.
 • Suport individualitzat per la recerca , l’adaptació i el manteniment de l’activitat comunitària mes ajustada a necessitats, preferències i nivell de funcionament.
 • Acompanyament, suport, assessorament en la realització de tràmits administratius.
Skip to content